Fractie weer compleet | Welkom Jasper

Door Marinka Dohmen op 18 juni 2020

Fractie PvdA Nijmegen 2020Op woensdag 10 juni is Jasper Konijnenbelt geïnstalleerd als raadslid in Nijmegen. Hij volgt daarmee partijgenoot Theo de Wit op in de fractie. Cultuur, cultuurhistorie, werk & inkomen, economie en onderwijs zijn zijn portefeuilles.

De besluitronde woensdag waarin zijn aanstelling formeel werd, mondde uit in een marathonsessie van maarliefst 4 uur. Jasper diende direct al twee moties in: Motie Standplaatsen in een schone stad die leeft (gemaakt samen met fractievolger Dolly Toonen). Zijn tweede motie was erop gericht om meer inzicht te krijgen in de impact van de coronacrisis op de mensen in de stad. Zie: Motie PvdA – Meten is weten. een impactanalyse voor de stad (1). Deze motie haalde helaas niet een meerderheid.

Welkom Jasper!

Jasper maakte voor de leden nog een mooie video waarin hij zichzelf voorstelde:

 

Marinka Dohmen

Marinka Dohmen

De fractiemedewerker ondersteunt de fractie met ondermeer het voorbereiden en verslaan van vergaderingen, het indienen van moties en amendementen bij de griffie en fungeert als vraagbaak voor de fractieleden. Verder vervult de fractiemedewerker tal van taken, zoals de social media, het organiseren van wijkbezoeken en andere fractiegerelateerde bijeenkomsten, het onderhouden van de website en het regelen

Meer over Marinka Dohmen