Raadslid

Jasper Konijnenbelt

Werk & inkomen | Duurzaamheid, groen & water, dierenwelzijn | Binnenstad & toerisme | Cultuur & cultuurhistorie | Onderwijs | Economie, citymarketing, vestigingsbeleid | P&O
Jasper Konijnenbelt

Over Jasper Konijnenbelt

Jasper Konijnenbelt is in juni 2020 aangesteld als raadslid voor PvdA Nijmegen. Jasper (37) is geboren en getogen Nijmegenaar, woont met zijn vrouw en twee kinderen in Lent en is naast zijn werk als raadslid werkzaam als woordvoerder bij Rijkswaterstaat.

Ammar Selman: ‘Jasper is bepaald geen onbekende binnen onze mooie partij. Hij werkte als persvoorlichter voor de PvdA-fractie in de Tweede Kamer en draaide twee campagnes voor de PvdA Gelderland. Als woordvoerder en communicatieadviseur bij diverse bestuurlijke landelijke organisaties brengt hij de nodige politieke en communicatieve ervaring mee.’

Jasper Konijnenbelt: “Het is een geweldige eer om namens de inwoners van onze stad een plek in zetel in de raad te mogen innemen en om samen met fractie te bouwen aan de toekomst van de oudste en mooiste stad van Nederland. Als geboren en getogen Nijmegenaar ben ik verknocht aan onze mooie stad. Opgegroeid in een eenoudergezin in Dukenburg heb ik de kansen gepakt die de stad me geboden heeft. Als communicatieadviseur heb ik overal mogen werken, maar weg uit Nijmegen ga ik nooit. Ik sta voor een stad waar iedereen ongeacht waar zijn of haar wieg stond, de mogelijkheid heeft zijn eigen pad te kiezen. Waar het goed studeren, werken en leven is. Met cultuur, ondernemerschap en altijd pal staan voor mensen in een kwetsbare positie. Waar starters zeker kunnen zijn van een betaalbaar huis in de wijk van hun keuze. Waar we voorzieningen overeind houden, zeker voor hen die dat het hardst nodig hebben.”