Alle mensen

Ammar Selman

Ammar Selman

Fractievoorzitter

Zorg & Welzijn | Duurzaamheid | Sport | Armoedebestrijding | Mobiliteit | Algemene zaken
Charlotte Brand

Charlotte Brand

Raadslid

Openbare orde & Veiligheid | Grondbeleid | Financiën | Stedelijke ontwikkeling | Wonen | en meer
Theo de Wit

Theo de Wit

Raadslid

Werk & Inkomen | Onderwijs | Cultuur & cultuurhistorie | Arbeidsmarktbeleid | Economie & Citymarketing | Binnenstad & Toerisme | en meer
Dolly Toonen

Dolly Toonen

Fractievolger

Armoedebestrijding | Wijken | Werk & Inkomen
Anneke Arzbach

Anneke Arzbach

Fractievolger

Wijken | Openbare ruimte | Duurzaamheid
Marinka Dohmen

Marinka Dohmen

Fractiemedewerker

Hennie Derks

Hennie Derks

Voorzitter bestuur PvdA Nijmegen

Gert Könemann

Gert Könemann

Secretaris bestuur PvdA Nijmegen

Rinus Janssen

Rinus Janssen

Penningmeester bestuur PvdA Nijmegen

Overige bestuursleden

Overige bestuursleden