Alle mensen

Charlotte Brand

Charlotte Brand

Fractievoorzitter

Wonen | Stedelijke Ontwikkeling | Ruimtelijke Ordening | Financiën | Grondbeleid | Cultuurhistorie | Onderzoek en Statistiek | ICT en Faciliteiten | Hoofdlijnen | Bestuur, Personeel en Organisatie | Parkeren & Mobiliteit | Plaatsvervangend Voorzitter van de Gemeenteraad
Maartje Maas

Maartje Maas

Raadslid

Wijken | Openbare ruimte & Participatie | Onderwijs (kansengelijkheid) | Duurzaamheid | Groen & Water | Luchtkwaliteit | Openbare orde & Veiligheid
Adam Galijasevic

Adam Galijasevic

Raadslid

Werk, Inkomen en Armoedebestrijding | Economie, Citymarketing en Vestigingsbeleid | Binnenstad en Toerisme | Onderwijs (arbeidsmarktbeleid) | Dienstverlening en Burgerzaken | Vastgoed, Sport en Accommodaties
Mika Kraft

Mika Kraft

Raadslid

Zorg & Welzijn | Cultuur | Vluchtelingen & Statushouders | Inclusie
Pelle Depla

Pelle Depla

Fractievolger

Werk, Inkomen & Armoedebestrijding | Binnenstad & Toerisme | Duurzaamheid
Floris Robben

Floris Robben

Fractievolger

Zorg & Welzijn
Bram Steenbergen

Bram Steenbergen

Beleidsmedewerker

Milan Dolk

Milan Dolk

Fractiemedewerker

Michael Lenzen

Michael Lenzen

Voorzitter

Jacqueline Klein Gunnewiek

Jacqueline Klein Gunnewiek

Secretaris

Gerrit van ’t Veen

Gerrit van ’t Veen

Penningmeester

Julie Frijstein

Julie Frijstein

Algemeen Bestuurslid

Maaike Heijdenrijk

Maaike Heijdenrijk

Algemeen Bestuurslid