Alle mensen

Charlotte Brand

Charlotte Brand

Fractievoorzitter

Wonen | Openbare Orde & Veiligheid, Dienstverlening & Burgerzaken| Openbare Ruimte | Financiën | Grondbeleid | Cultuurhistorie (i.c.m. Wonen) | Stedelijke Ontwikkeling & Ruimtelijke Ordening
Ammar Selman

Ammar Selman

Raadslid

Mobiliteit | Zorg & Welzijn | Wijken | Vastgoed | Sport & accomodaties | Armoedebestrijding | Integratie | Hoofdlijnen
Jasper Konijnenbelt

Jasper Konijnenbelt

Raadslid

Werk & inkomen | Duurzaamheid, groen & water, dierenwelzijn | Binnenstad & toerisme | Cultuur & cultuurhistorie | Onderwijs | Economie, citymarketing, vestigingsbeleid | P&O
Anneke Arzbach

Anneke Arzbach

Fractievolger

Wijken | Openbare ruimte | Duurzaamheid | Wonen
Maartje Maas

Maartje Maas

Fractievolger

Onderwijs | Jeugd & Gezin | Cultuur | Binnenstad & Toerisme
Mika Kraft

Mika Kraft

Fractievolger

Diversiteit | Integratie | Duurzaamheid
Bram Steenbergen

Bram Steenbergen

Fractiemedewerker

Michael Lenzen

Michael Lenzen

Interim-voorzitter

Gert Könemann

Gert Könemann

Secretaris bestuur PvdA Nijmegen

Rinus Janssen

Rinus Janssen

Penningmeester bestuur PvdA Nijmegen

Overige bestuursleden

Overige bestuursleden