Alle mensen

Ammar Selman

Ammar Selman

Fractievoorzitter

Mobiliteit | Zorg & Welzijn | Wijken | Vastgoed | Sport & accomodaties | Armoedebestrijding | Integratie | Hoofdlijnen
Charlotte Brand

Charlotte Brand

Raadslid

Wonen | Openbare Orde & Veiligheid, Dienstverlening & Burgerzaken| Openbare Ruimte | Financiën | Grondbeleid | Cultuurhistorie (i.c.m. Wonen) | Stedelijke Ontwikkeling & Ruimtelijke Ordening
Jasper Konijnenbelt

Jasper Konijnenbelt

Raadslid

Werk & inkomen | Duurzaamheid, groen & water, dierenwelzijn | Binnenstad & toerisme | Cultuur & cultuurhistorie | Onderwijs | Economie, citymarketing, vestigingsbeleid | P&O
Dolly Toonen

Dolly Toonen

Fractievolger

Armoedebestrijding | Wijken | Werk & Inkomen
Anneke Arzbach

Anneke Arzbach

Fractievolger

Wijken | Openbare ruimte | Duurzaamheid | Wonen
Pascal van der Maas

Pascal van der Maas

Fractievolger

Zorg en welzijn
Marinka Dohmen

Marinka Dohmen

Fractiemedewerker

Hennie Derks

Hennie Derks

Voorzitter bestuur PvdA Nijmegen

Gert Könemann

Gert Könemann

Secretaris bestuur PvdA Nijmegen

Rinus Janssen

Rinus Janssen

Penningmeester bestuur PvdA Nijmegen

Overige bestuursleden

Overige bestuursleden