Alle mensen

Charlotte Brand

Charlotte Brand

Fractievoorzitter

Wonen | Stedelijke Ontwikkeling | Ruimtelijke Ordening | Financiën | Grondbeleid | Cultuurhistorie | Onderzoek en Statistiek | ICT en Faciliteiten | Hoofdlijnen | Bestuur, Personeel en Organisatie | Parkeren & Mobiliteit | Plaatsvervangend Voorzitter van de Gemeenteraad
Maartje Maas

Maartje Maas

Raadslid

Wijken | Openbare ruimte & Participatie | Onderwijs (kansengelijkheid) | Duurzaamheid | Groen & Water | Luchtkwaliteit | Openbare orde & Veiligheid
Adam Galijasevic

Adam Galijasevic

Raadslid

Werk, Inkomen en Armoedebestrijding | Economie, Citymarketing en Vestigingsbeleid | Binnenstad en Toerisme | Onderwijs (arbeidsmarktbeleid) | Dienstverlening en Burgerzaken | Vastgoed, Sport en Accommodaties
Mika Kraft

Mika Kraft

Raadslid

Zorg & Welzijn | Cultuur | Vluchtelingen & Statushouders | Inclusie
Floris Robben

Floris Robben

Fractievolger

Zorg & Welzijn
Jorin van den Esschert

Jorin van den Esschert

Fractievolger

Bram Steenbergen

Bram Steenbergen

Beleidsmedewerker

Milan Dolk

Milan Dolk

Fractiemedewerker

Jacqueline Klein Gunnewiek

Jacqueline Klein Gunnewiek

Voorzitter (Bestuur)

Jos Heijhuurs

Jos Heijhuurs

Secretaris (Bestuur)

Serge van der Slot

Serge van der Slot

Penningmeester (Bestuur)

Jurgen Brink

Jurgen Brink

Bestuurslid

Maaike Heijdenrijk

Maaike Heijdenrijk

Bestuurslid