Verdeling statushouders over àlle wijken in Nijmegen hapert

20 april 2017

Statushouders krijgen goedkope woningen toegedeeld, met name in Hatert en Neerbosch. Maar concentratie kan leiden tot polarisatie en belemmert integratie en participatie. Giselle: ‘Ik hoor al drie jaar het streven naar verbetering, maar intussen verandert er niks aan de toewijzing van woningen. Ik zou zo graag willen dat het college écht werk gaat maken van een gelijke verdeling over alle wijken’.