PvdA: gemeente moet helpen met werven pleegouders

9 maart 2018

De Nijmeegse PvdA roept de gemeente op om actief mee te helpen bij de werving van nieuwe pleegouders. PvdA-lijsttrekker Ammar Selman: ‘Voor kinderen die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen, is het belangrijk dat ze op kunnen groeien in een ander gezin. Dat is voor vrijwel alle kinderen beter dan opgroeien in een instelling’. Uit recente cijfers van de gemeente Nijmegen blijkt dat het aantal kinderen in een instelling stijgt. Selman: ‘De gemeente komt nu met een plan om dat aantal omlaag te krijgen, omdat het zo veel geld kost. Maar veel belangrijker is wat de PvdA betreft dat kinderen in een pleeggezin beter af zijn. Daarom is het van groot belang dat er voldoende pleeggezinnen zijn. Dat is niet alleen een verantwoordelijkheid van de pleegzorgorganisaties, ook de gemeente Nijmegen en de hele Nijmeegse samenleving heeft hier wat ons betreft een rol’.

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor pleegzorg. Pleegzorg Nederland trok recent aan de bel omdat de instroom van pleegouders voor het eerst in jaren kleiner is dan de uitstroom. De pleegzorgorganisaties maken zich zorgen over een dreigend tekort aan pleeggezinnen en roepen gemeenten op om nog meer in te zetten op werving van nieuwe pleegouders. Met de invoering van de Jeugdwet in 2015 is wettelijk vastgelegd dat pleegzorg de eerste keus is bij een uithuisplaatsing. PvdA-lijsttrekker Ammar Selman: ‘Dan is het dus echt heel belangrijk dat er voldoende pleegouders zijn’. De PvdA wil dat de gemeente de gemeentelijke informatiekanalen, zoals de wekelijkse informatiepagina in huis-aan-huis-krant De Brug, en het netwerk van de gemeente (zoals scholen, kinderdagverblijven, consultatiebureaus) inzet om pleegouders te werven.

Vorige maand stelde PvdA-raadslid Ammar Selman al schriftelijke vragen aan het college van burgemeester & wethouders over het verlengen van pleegzorg voor jongeren die 18 jaar worden. Selman: ‘We zien dat jongeren steeds langer thuis blijven wonen, maar voor pleegkinderen stopt de zorg in principe als ze 18 worden. De gemeente kan dit verlengen, maar doet dat te weinig. De antwoorden op mijn vragen zijn teleurstellend. De gemeente heeft geen cijfers paraat en verschuilt zich achter algemeenheden. De problematiek van de jongeren die het betreft en de zorgen van hun pleegouders verdienen echt meer aandacht van de gemeente’.