Leren we van het Rekenkamerrapport ‘De knop om’? Transparantie en democratie in het warmtenet

19 februari 2019

Op 13 februari voerden we een eerste debat in de Gemeenteraad over het rapport dat de Nijmeegse Rekenkamer schreef over de aanleg van het warmtenet in de Waalsprong. Komende besluitronde komt de Gemeenteraad erop terug. Uit het Rekenkamerrapport bleek dat er stevige lessen te leren zijn. Gelukkig heeft het college de conclusies en aanbevelingen uit het rapport overgenomen.

Vooral bleek uit het rapport:

  • De besluitvorming rondom de aanleg van het warmtenet verliep oncontroleerbaar, niet-transparant en niet-democratisch.
  • Nuon kreeg op onduidelijke gronden een monopolie op het warmtenet. Dat leidde ertoe dat bewoners geen keuzemogelijkheid hebben.

PvdA Nijmegen wil graag dat:

  • In de toekomst uitbreidingen van het warmtenet transparant en democratisch verlopen.
  • Het warmtenet leidt tot CO2-reductie.
  • Het warmtenet betaalbaar is voor zowel bewoners als de gemeente. Alleen zo kunnen we de weg van de transitie (van het gas af) goed samen inslaan!