13 februari 2018

Green Capital Nijmegen niet alleen voor de happy few

Doven van de gasvlam mag niet leiden tot duurzaamheidsarmoede


‘Het doven van de gasvlam mag niet leiden tot duurzaamheidsarmoede. De gemeente Nijmegen moet er voor zorgen dat de transitie van gasverwarming naar meer duurzame manieren van het verwarmen van woningen niet leidt tot financiële problemen bij haar inwoners.’ Dat zegt PvdA-lijsttrekker Ammar Selman in reactie op het rapport van bureau Ecorys dat de financiële risico’s van de transitie naar minder gas in kaart heeft gebracht. Lage- en middeninkomens kunnen de lasten die de transitie met zich meebrengt helemaal niet opbrengen, zo becijferde Ecorys. ‘Zo dreigt onze mooie Green Capital iets te worden voor de happy few.’

Selman: ‘De transitie van gas naar duurzame energie in onze woningen is ontzettend belangrijk. In Nijmegen Noord zien we dat bijvoorbeeld stadsverwarming een prima duurzaam alternatief is voor gas. Maar hoe zorgen we er voor dat de huishoudens in onze oude stadswijken en Dukenburg niet met torenhoge kosten geconfronteerd worden die ze helemaal niet kunnen opbrengen als ze moeten investeren in een warmtepomp? Ik roep het gemeentebestuur dan ook op om te gaan staan voor haar inwoners en te komen met een plan dat er voor zorgt dat íedereen financieel veilig mee kan in de energietransistie.

Lage- en middeninkomens komen financieel in de problemen als ze hun woning zonder gas gaan verwarmen, zo blijkt uit onderzoek van bureau Ecorys. Voor een  gemiddeld rijtjeshuis kost het naar schatting al 18.000,- euro om te verwarmen zonder gas. Huizen die niet over kunnen op stadsverwarming zullen moeten investeren in een warmtepomp. Het kabinet wil Nederland in 2050 vrij hebben van aardgas.

Selman: ‘De klimaatambitie staat voor ons als een paal boven water, maar mag nooit leiden tot een tweedeling in de stad van mensen die er zonder problemen in meekunnen en huishoudens die achterblijven omdat ze het niet kunnen betalen. De gemeente moet er voor zorgen dat de energietransitie er komt voor álle Nijmegenaren.’

Snel contact

Snel contact

Fractievoorzitter Ammar Selman T 06 45 13 18 47

Of mail/kom langs