Moties en amendementen

Als raadslid zijn er verschillende manieren om invloed uit te oefenen op het beleid in de gemeente Nijmegen. Eén van die manieren is het inzetten van een raadsinstrument. Voorbeelden van de meest gebruikte raadsinstrumenten zijn het stellen van schriftelijke en actuele vragen en het indienen van moties en amendementen tijdens de raadsvergaderingen ook wel politieke avonden genoemd.


Wat is een motie?

De Raad kan ten alle tijden voorstellen doen om de hoofdlijnen van het beleid, vastgesteld door de Raad en uitgevoerd door Burgemeester en Wethouders (B&W), aan te passen of aan te scherpen. Daarvoor wordt vaak een motie gebruikt. Een motie is een oproep of een wens van een raadslid aan B&W om het beleid te wijzigen  of aan te passen en wordt schriftelijk ingediend tijdens de raadsvergadering.

Vaak wordt een motie gemaakt naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis in de stad. Het B&W wordt verzocht de motie uit te voeren, als deze door de Raad tijdens de vergadering met meerderheid van stemmen is aangenomen, maar het B&W is dit echter niet verplicht.

Het verschil met een amendement, is dat een motie niet hoeft te worden uitgevoerd. Het raadslid gebruikt het instrument van motie vaak samen met andere politieke partijen. Dat maakt het een effectief middel om namens de Nijmegenaren een signaal aan het B&W af te geven. Het laat zien dat ze opkomen voor belangrijke issues in de stad. Voorbeelden zijn de Voorschoolse opvang, de Rigtergroep en de Dorpensingel in Lent.


Wat is een amendement?

De Raad kan de voorstellen die B&W heeft gedaan aanpassen en B&W de opdracht te geven een besluit anders uit te voeren. Ieder raadslid heeft het recht om tijdens de vergaderingen veranderingen voor te stellen of besluiten die door B&W heeft gedaan.

Een amendement is een wijziging van een raadsbesluit. Een amendement wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de vergadering; de Burgemeester. Indienen is mogelijk zolang de vergadering aan de gang is.

Het verschil met een motie is dat een amendement moet worden uitgevoerd en dat het een financiële onderbouwing nodig heeft. Daarom is het moeilijker om een amendement op te stellen en voor aangenomen te krijgen met meerderheid van stemmen. Dit is de reden waarom er vaker moties dan amendementen worden ingediend.


Moties en amendementen van PvdA Nijmegen

Een amendement of motie staat nooit op zichzelf, het is onderdeel van wat je als raadslid op jouw beleidsterrein in de stad voor elkaar wilt krijgen. Vaak gaan er gesprekken met ambtenaren en andere politieke partijen aan vooraf. Is er overleg geweest met mensen en instanties uit de stad en wordt er (social) media ingezet om meer bekendheid te geven aan het onderwerp achter de motie of amendement. De reden waarom een raadslid van PvdA Nijmegen namens de inwoners in de Raad zit.

Of een motie of amendement daadwerkelijk wordt aangenomen, kun je live volgen via de streamingdienst van de gemeente Nijmegen.

Voor een actueel overzicht van alle moties van de Pvda Nijmegen in 2016 en 2017. Meer weten over de Nijmeegse gemeentepolitiek.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Ontvang ontwikkelingen en nieuwe update via e-mail

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.