Voorschoolse opvang voorbeeld voor heel Nederland

28 november 2017

Gemeente Nijmegen geeft impuls aan voorschoolse peuteropvang

Fijn dat onze PvdA-motie van december 2016 een mooie uitwerking heeft gevonden. De gemeente Nijmegen gaat per 1 augustus 2018 het ontwikkelaanbod voor peuters verruimen, het bereik vergroten en de (hoge) kwaliteit over alle wijken uitrollen. Omdat kinderen zo goed worden voorbereid op school, het goed is voor de ontwikkeling en ze er andere kinderen ontmoeten.

De gemeente Nijmegen wil voor alle peuters kwalitatief goede en betaalbare peuteropvang mogelijk maken. Wethouder Renske Helmer-Englebert: ’We zien graag dat àlle kinderen de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. De voorschoolse periode is een zeer belangrijke tijd om te investeren in de ontwikkeling van kinderen en om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren. Alle kinderen verdienen het om al vroeg samen te spelen en spelenderwijs te leren. Dat geeft ze niet alleen veel plezier, maar ook een goede start op de basisschool’.

De huidige bekostiging van peuteropvang gaat op de schop, daarvoor in de plaats komt een nieuwe regeling die eenvoudiger en nog eerlijker is voor ouders. Vanaf 1 augustus 2018 hebben álle Nijmeegse peuters recht op 6 uur per week peuteropvang. Hierbij speelt werk, inkomen of opleidingsniveau van ouders geen rol. Ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage die rekening houdt met de draagkracht van ouders. De peuteropvang is van hoge kwaliteit en gericht op de ontwikkeling van peuters. Een peuter met risico op een achterstand heeft recht op 6 extra gratis uren. Zo stimuleert de gemeente dat peuters met een risico op een taal-of ontwikkelingsachterstand ook daadwerkelijk gebruik maken van peuteropvang.

Begin 2018 houdt de gemeente een bijeenkomst met de aanbieders van peuteropvang. Ouders en andere betrokkenen worden via diverse kanalen (folders, websites aanbieders van peuteropvang) geïnformeerd over de nieuwe situatie vanaf augustus 2018.

Vervolg van  16 december 2016 We brachten toen het fantastische nieuws dat de VVE-motie was aangenomen. De voor- en vroegschoolse educatie (vve) in Nijmegen werd een voorbeeld voor heel Nederland. Fijn dat onze PvdA-motie een mooie uitwerking heeft gevonden.