Hoe werkt de politiek?

Wat gebeurt er in de politiek in Nijmegen? Wat wordt er tijdens de vergadering van de gemeenteraad besproken? Wat betekent een fractievergadering van de PvdA Nijmegen? Wat wordt er op deze avonden besloten?


Hoe werkt de politiek in Nijmegen?

De PvdA is met vier raadsleden vertegenwoordigd in de gemeenteraad, die in totaal uit 39 leden bestaat. Daarnaast heeft de Nijmeegse PvdA nog vijf fractievolgers. De 39 leden van de gemeenteraad worden direct gekozen en zijn verdeeld over tien politieke partijen. In de eerste plaats treden alle gemeenteraadsleden op als vertegenwoordigers van de inwoners van Nijmegen, oftewel als vertegenwoordiger van jou. Dit doen zij vanuit hun politieke visie.

De gemeenteraad stelt de grote lijnen van het beleid van de gemeente vast en controleert of het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) zijn taken goed uitvoert.  Het College van B&W bestaat in de periode 2014-2017 naast de burgemeester uit wethouders van de SP, GroenLinks, De Nijmeegse Fractie en de PvdA. En in de periode 2017-2018 uit wethouders van de SP, GroenLinks, De Nijmeegse Fractie en de Verenigde Senioren Partij (VSP).

Ieder raadslid heeft een aantal raadsinstrumenten waarvan de belangrijkste schriftelijke en actuele vragen, moties en amendementen en het controleren van de stadsrekening (jaarverslag van de gemeente) zijn.


Fractievergadering PvdA Nijmegen

De PvdA-fractie in de gemeenteraad vergadert tweewekelijks op woensdagavond. Gemiddeld vergadert de gehele Nijmeegse gemeenteraad twee à drie woensdagen per maand  – dit worden de Politieke Avonden genoemd. Een actueel overzicht van de onderwerpen en data is te vinden in de agenda van de gemeente Nijmegen.


Meedoen, meedenken?

Graag. Wanneer je geïnteresseerd bent, mee wil denken of je visie op een onderwerp wil geven, bent je van harte welkom op de fractievergaderingen of de politieke avond bij te wonen. Mail onze fractie voor het bijwonen van onze openbare fractievergadering.

Direct contact

Direct contact

Fractievoorzitter Marc van Nijnatten 06 10316085
Korte Nieuwstraat 6 Nijmegen 6511 PP Nijmegen
fractie@pvda.nijmegen.nl

Contact