Problemen bij de Rigtergroep

27 september 2017

Ook de Raad vond dat cliënten Rigtergroep goede zorg hard nodig hebben. Onze motie is wo 13 sept. daarom unaniem aangenomen.


Maatregelen cliënten in vogelvlucht

1. snelle en passende oplossingen
2. maatwerk
3. zoveel mogelijk voorkomen dat ze onnodig vaak moeten verhuizen
In de afgelopen maanden zijn wij als Raad op de hoogte gesteld van de ontstane situatie rondom de Rigtergroep waar bewoners via een pgb zorg hadden ingekocht. Het college heeft ingegrepen na de vermeende fraude en veel gedaan om de zorg voor de cliënten van de Rigtergroep te continueren. De Rigtergroep gaf aan dat ze tot 1 oktober 2017 in plaats van 1 januari 2018 zorg en begeleiding kunnen leveren. Dat zorgde voor meer onrust bij de cliënten en hun families en zij hebben zich ook gericht tot de gemeenteraad. Deze zorg voor ingrijpende veranderingen die cliënten terugwerpen in hun proces van zelfstandig functioneren delen we en dat geldt ook ongetwijfeld voor de andere fracties.

Dat bracht ons tot de volgende vragen

 

1. Is er met de verhuizing rekening gehouden met de diverse behoeften van de cliënten, door middel van een onderbouwd, deskundig advies? Zo ja, door welke organisatie?
2. Is het college met ons van mening dat meerdere verhuizingen in een korte periode van zes maanden niet bevorderend is voor de cliënten? Zo ja, welke mogelijkheden ziet het college om de impact daarvan beperken?
3. Wil het college de huidige verblijfplaats open houden tot 1 januari 2018, en de zorg uit het bestaande PGB inkopen bij de overige zorgverleners die dat in het plan van de gemeente ook op Doekenborg zouden leveren?
4. Wil het college de optie onderzoeken om van Doekenborg een goede permanente zorglocatie te maken voor begeleid wonen?”