Standpunten

Zoeken

Zeker zijn van cultuur in de stad

PvdA Nijmegen wil ruim aandacht voor cultuur, omdat het een essentieel onderdeel is van de ontwikkeling van ieder mens. Als oudste stad van Nederland heeft Nijmegen heel wat kunstschatten verzameld. Als onderwijsstad biedt Nijmegen veel educatie.

Lees verder

Zeker zijn van een aantrekkelijke binnenstad

PvdA Nijmegen wil dat de gemeente in goed overleg met gasten, bewoners en vooral ondernemers het centrumgebied invult, zodat de binnenstad aantrekkelijk is voor iedereen.

Lees verder

Zeker zijn van een antwoord op je vraag

PvdA Nijmegen wil dat iedere Nijmegenaar met problemen en vragen op één plaats terecht kan: het STIP in de wijk. STIP helpt mensen de juiste hulp te vinden, want die is er wel in Nijmegen. STIP is een vraagbaak en een plek voor ontmoeting en verbinding. Bewoners, professionals en vrijwilligers zorgen er samen voor hun wijk.

Lees verder

Zeker zijn van een betaalbare kamer

PvdA Nijmegen wil dat studenten in de stad kunnen wonen. Ze houden Nijmegen jong en bruisend. Voldoende betaalbare kamers in en rond het centrum houden Nijmegen aantrekkelijk voor kamerbewoners. Maar er zijn duidelijke regels nodig om problemen te voorkomen.

Lees verder

Zeker zijn van een duurzame toekomst

PvdA Nijmegen wil dat Nijmegen een stad is waar iedereen werkt aan een groene omgeving. Juist door technologische innovatie kunnen duurzaamheid en werkgelegenheid hand in hand gaan.

Lees verder

Zeker zijn van een eerlijke kans op goed onderwijs

PvdA Nijmegen wil dat iedereen toegang heeft tot hetzelfde goede onderwijs. Er mogen door scholen geen extra obstakels worden opgeworpen om mee te kunnen doen.

Lees verder

Zeker zijn van een eigen huis

PvdA Nijmegen wil voor iedereen een passende woning. Dat is een basisrecht en geen luxe. Helaas zit op dit moment de woningmarkt in Nijmegen op slot. Er is in alle wijken van de stad een tekort aan bepaalde typen woningen. Die moeten gebouwd worden om diverse wijken te houden waarin je in elke levensfase kunt wonen.

Lees verder

Zeker zijn van een fijne buurt

PvdA Nijmegen wil meer aandacht voor de leefbaarheid in de wijken. Met de eigen omgeving heb je elke dag te maken. Die moet dus goed zijn.

Lees verder

Zeker zijn van een goede start voor mensen met een taalachterstand

PvdA Nijmegen wil dat mensen met een taalachterstand een duwtje in de rug krijgen. Goede ondersteuning bij taalonderwijs en integratie helpt de mensen, en ook de samenleving wordt er beter van.

Lees verder

Zeker zijn van een plek om oud te worden

PvdA Nijmegen wil dat alle wijken van Nijmegen zodanig gebouwd en aangepast worden dat iedereen zich daar thuis kan voelen. In elke levensfase kunnen mensen blijven wonen in hun eigen vertrouwde buurt, met zorg dichtbij en betrokken buren.

Lees verder

Zeker zijn van een veilige omgeving

PvdA Nijmegen wil dat kwetsbare jongvolwassenen kunnen rekenen op voldoende steun. Het liefst gebeurt dit dicht bij huis, maar dan moet het daar wel veilig zijn.

Lees verder

Zeker zijn van een zorgzame stad

PvdA Nijmegen wil dat onze stad er is voor iedereen. Elke inwoner telt mee en draagt naar vermogen bij aan de samenleving. Toen in de bossen van Heumensoord vluchtelingen moesten worden opgevangen, stonden de Nijmegenaren klaar om te helpen. Zo’n zorgzame stad willen we blijven.

Lees verder

Zeker zijn van filevrij verkeer

PvdA Nijmegen wil zich blijven inzetten voor doorstroming op onze wegen. De PvdA is niet per se voor de auto, voor de fiets of voor de bus, maar voor doorstroming van al het verkeer. Dat zorgt voor prettig rijden en dus voor veiligheid, een betere luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast. Dat is duurzamer en gezonder dan allerlei obstakels op de weg.

Lees verder

Zeker zijn van goede verbindingen met Duitsland

PvdA Nijmegen wil dat onze stad goede verbindingen heeft met Duitsland. Wij zijn één Europa en Nijmegen ligt dichter bij veel grote steden in het Ruhrgebied dan bij de Randstad. Maar het spoor wordt al 25 jaar niet meer bereden en de N325/B9 loopt dood in een weiland. De grootste economie van Europa ligt om de hoek, maar Nijmegen staat er met de rug naartoe. Al jaren werkt PvdA Nijmegen met de Duitse SPD, met andere PvdA-afdelingen, andere partijen, gemeenten en natuurclubs samen voor een groene verbinding met Kleef.

Lees verder

Zeker zijn van lessen in samenleven

PvdA Nijmegen wil het werk van de IMC Weekendschool Nijmegen ondersteunen. Het is van grote waarde voor de stad. De IMC Weekendschool geeft kinderen uit aandachtswijken meer kansen op ontwikkeling en daarmee op een mooie toekomst.

Lees verder

Zeker zijn van taalactiviteiten voor kinderen en hun ouders

PvdA Nijmegen is trots op wat er gebeurt in de wijken voor kinderen. Zeker op het gebied van taalontwikkeling is er een groot en groeiend aanbod. De vraag is groot, want er zijn veel kinderen die met een taalachterstand op school beginnen. Niet alle ouders beseffen dat taal de sleutel is tot het onderwijs en later werk.

Lees verder

Zeker zijn van toekomst rond de Waal

PvdA Nijmegen wil dat de Waal de stad meer verbindt dan scheidt. Nijmegen-Noord moet bruisen in plaats van slapen. Ook zonder planning van de gemeente gebeurt er van alles in dit gebied. De gemeente moet bewonersinitiatieven coördineren en ondersteunen.

Lees verder

Zeker zijn van uitzicht op een schuldenvrij bestaan

PvdA Nijmegen wil dat mensen met schulden die ook kunnen afbetalen. Wij willen voorkómen dat mensen alleen maar meer schulden krijgen, door boete op boete, of door het aangaan van nieuwe verplichtingen.

Lees verder

Zeker zijn van werk

Iedereen die gemotiveerd is om aan het werk te gaan, recht heeft op goede ondersteuning door de gemeente. Hier wil de PvdA Nijmegen flink in investeren.

Lees verder

Zeker zijn van werk bij lokale ondernemers

PvdA Nijmegen wil dat er voldoende werk is in Nijmegen en wijde omgeving. Daarom verdienen ondernemers steun. Zeker de innovatieve ondernemers die nieuwe markten ontdekken en de maatschappelijke ondernemers die mensen aan het werk helpen.

Lees verder

Zeker zijn van werkers in de zorg

PvdA Nijmegen vindt dat mensen die weer aan de slag willen, niet het risico mogen lopen op minder inkomen. Zeker zorgmedewerkers moeten worden geholpen als ze weer aan de slag willen.

Lees verder

Zeker zijn van zelf mogen zorgen voor de wijk

PvdA Nijmegen wil dat bewoners meer zeggenschap krijgen over de eigen voorzieningen en leefomgeving. Uitgangspunt daarbij is wat de wijk nodig heeft – en niet een gemeentelijk beleidsconcept. Binnen een toegewezen budget verdienen actieve bewoners het vertrouwen van de gemeente.

Lees verder

Zeker zijn van zorg aan huis

PvdA Nijmegen wil de Sociale Wijkteams versterken. In een keukentafelgesprek wordt gekeken naar mogelijkheden voor zorg aan huis. Wat kan de bewoner zelf, welke hulp is nodig? Die hulp moet dan wel binnen vier weken starten.

Lees verder