Raadsleden

Ammar Selman

Ammar Selman

Fractievoorzitter - met verlof

Mobiliteit | Zorg & Welzijn | Wijken | Vastgoed | Sport & accomodaties | Armoedebestrijding | Integratie | Hoofdlijnen
Charlotte Brand

Charlotte Brand

Raadslid - Tijdelijk fractievoorzitter

Wonen | Openbare Orde & Veiligheid, Dienstverlening & Burgerzaken| Openbare Ruimte | Financiƫn | Grondbeleid | Cultuurhistorie (i.c.m. Wonen) | Stedelijke Ontwikkeling & Ruimtelijke Ordening
Jasper Konijnenbelt

Jasper Konijnenbelt

Raadslid

Werk & inkomen | Duurzaamheid, groen & water, dierenwelzijn | Binnenstad & toerisme | Cultuur & cultuurhistorie | Onderwijs | Economie, citymarketing, vestigingsbeleid | P&O
Dolly Toonen

Dolly Toonen

Tijdelijk Raadslid

Zorg & Welzijn, Wijken, Mobiliteit & Parkeren, Onderwijs (kansengelijkheid)