Raadsleden

Charlotte Brand

Charlotte Brand

Fractievoorzitter

Wonen | Stedelijke Ontwikkeling | Ruimtelijke Ordening | Financiën | Grondbeleid | Cultuurhistorie | Onderzoek en Statistiek | ICT en Faciliteiten | Hoofdlijnen | Bestuur, Personeel en Organisatie | Parkeren & Mobiliteit | Plaatsvervangend Voorzitter van de Gemeenteraad
Maartje Maas

Maartje Maas

Raadslid

Wijken | Openbare ruimte & Participatie | Onderwijs (kansengelijkheid) | Duurzaamheid | Groen & Water | Luchtkwaliteit | Openbare orde & Veiligheid
Adam Galijasevic

Adam Galijasevic

Raadslid

Werk, Inkomen en Armoedebestrijding | Economie, Citymarketing en Vestigingsbeleid | Binnenstad en Toerisme | Onderwijs (arbeidsmarktbeleid) | Dienstverlening en Burgerzaken | Vastgoed, Sport en Accommodaties
Mika Kraft

Mika Kraft

Raadslid

Zorg & Welzijn | Cultuur | Vluchtelingen & Statushouders | Inclusie