Nee tegen aanbesteden | Komende woensdag in de raad

Door Ammar Selman op 23 januari 2020

Op 29 januari beslist de gemeenteraad over de volgende 3 beslispunten die gaan over de verdere herziening van het zorgstelsel in Nijmegen. Kort gezegd: over de nieuwe vormgeving van de huidige sociale wijkteams richting brede basisteams. PvdA-fractievoorzitter Ammar Selman is duidelijk: “Het is een omvangrijke wijziging. Sommige herstructureringen zijn zeker nodig. Maar we hebben zorgen over de keuzevrijheid, toegankelijkheid, en de continuïteit van de zorg in onze stad.”

Geen aanbestedingen voor de zorg in de Nijmeegse wijken

Selman: “De ervaring van de huidige sociale wijkteams wordt straks met het badwater weggegooid en aanbestedingen zijn gepland. We geloven niet in het aanbesteden van zorg voor onze mensen in de wijken. Komende woensdag maakt de fractie zich hier sterk voor.”

Stelselherziening: de zorg in de stad op de schop

1 t/m 4 zijn al eerder in de raad behandeld en akkoord bevonden. Het waren de volgende punten:

  1. Instemmen met de splitsing tussen de doelgroepen Volwassenen en de doelgroep Jeugd
  2. Kennis te nemen van 3 inrichtingsmodellen: indiciatiemodel, breed-basisteam-model en het one-stop-shopmodel
  3. Instemmen met het model Breed Basisteam als basis voor doorontwikkeling van de inrichting toegang en ambulante hulpverleningen voor Volwassenen en voor Jeugd & Gezien (vorm, tempo & route ook vastleggen)
  4. Instemmen met het temporiseren van de vorming van een breed basisteam Volwassenen

Woensdag komen de volgende 3 punten aan de orde. Deze gaan over onder meer of en hoe de opdracht om brede basisteams te vormen in de stad, al dan niet moeten worden aanbesteed.

  1. Instemmen met het vormen van een breed basisteam Jeugd & Gezin per 2021
  2. Instemmen met de keuze voor een openbare procedure om de opdracht voor het Breed Basisteam Jeugd & Gezin te verstrekken en hiervoor de methode aanbesteding verlicht regime voor sociale diensten te hanteren
  3. Instemmen met het concept-bestek voor Breed Basisteam Jeugd & Gezin

Nieuws over de stelselherziening in Nijmegen

Lees meer over onze standpunten in de volgende artikelen:

Ammar Selman

Ammar Selman

Portefeuilles: Duurzaamheid, Mobiliteit, Zorg & Welzijn, Wijken, Vastgoed, Sport & Accomodaties, Armoedebestrijding, Integratie, Hoofdlijnen  De achtergrond van Ammar Selman “Ik heb me in de afgelopen 4 jaar als gemeenteraadslid sterk gemaakt voor het wegwerken van taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen, toegankelijke zorg, goed functionerende sociale wijkteams en een Veilig Thuis. Voor nieuwkomers sta ik voor

Meer over Ammar Selman