Ons plan voor Nijmegen

Verkiezingsprogramma PvdA Nijmegen:
Samen voor een gezonde stad

Fractievoorzitter en lijsttrekker Charlotte Brand: ‘Ik ben trots op dit programma waarmee we duidelijk laten zien wat er beter kan in onze mooie stad’. De PvdA wil dat alle Nijmegenaren gelijke kansen op een goed en lang leven hebben. Luchtkwaliteit speelt daarbij een belangrijke rol. De partij koppelt deze gezondheidsagenda daarnaast nadrukkelijk aan de sociale en economische agenda voor de stad. Mensen met lagere inkomens hebben vaak minder gezond werk, wonen dikwijls in oudere, slecht geïsoleerde huizen en kampen daardoor vaker met onzekerheid en stress. Een gezonde stad betekent voor de PvdA: betaalbaar wonen in een fijne buurt, levendigheid en actie op zijn tijd, zinvol en veilig werk, schone lucht en voldoende natuur in de stad, goede zorg en bovenal: een steuntje in de rug voor iedereen die dat nodig heeft.

Dat het verkiezingsprogramma van de Nijmeegse PvdA begint met een hoofdstuk over wonen is geen toeval. Er zijn te weinig betaalbare woningen in Nijmegen. Na Amsterdam en Utrecht is in onze stad de woningnood het hoogst. De PvdA wil meer en sneller bouwen, vooral starterswoningen, sociale huur en middeldure huur en koop. Ook moeten we serieus werk maken van toekomstbestendig wonen voor ouderen. ‘We pleiten dan ook voor een krachtige rol voor de gemeente bij bouwprojecten door strategische aankoop van grond en harde afspraken met ontwikkelaars en het bannen van huisjesmelkers. Wonen is een recht en geen verdienmodel’, zegt Brand. En politiek is ook keuzes maken. Bij de verdeling van aandacht en schaarse middelen geeft de PvdA voorrang aan degenen die de hulp het hardste nodig hebben. Dukenburg en Lindenholt hebben te lang te weinig aandacht gehad en daarom wil de PvdA extra inzetten op deze wijken zowel qua woningbouw als voorzieningen.

De energietransitie die met wonen samenhangt moet haalbaar, betaalbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. Daarnaast zet de PvdA in op goede en veilige fietsroutes binnen de stad, 30 km/h als norm voor alle woonwijken en versterking van openbaar collectief vervoer (onder meer de stadsbus en Wmo-vervoer). Bij de zorg die onder de gemeente valt, moet de hulpvraag van doelgroepen en buurten centraal staan, in plaats van de markt. Waardering van de ervaring en vakkennis van professionals in het sociale domein staat daarbij voorop.

De PvdA wil draagvlak voor veranderingen in de stad creëren door inwoners eerder en beter bij plannen te betrekken. Brand: ‘We maken de stad samen met de inwoners dus als PvdA vinden we het belangrijk inwoners actief mee te laten denken en doen bij nieuwe plannen.’ Voor de PvdA is burgerparticipatie meer dan een begrip. Samen met iedereen die ook voelt dat het eerlijker en socialer kan willen wij werken aan een betere stad.

Klik op de knop en lees meer!

Verkiezingsprogramma 2022