Bestuur | Penningmeester

Rinus Janssen

Rinus Janssen

Ik ben geboren en getogen in Nijmegen. Ik heb mijn jeugdjaren doorgebracht in Bottendaal en mijn tienertijd in het centrum. Met een korte onderbreking van 5 jaar Beuningen, waar ik nog voorzitter van het afdelingsbestuur van de PvdA ben geweest, heb ik altijd in Nijmegen gewoond. Na mijn middelbare school en diensttijd ben ik gaan werken bij Honig in Nijmegen waar ik in aanvang allerlei administratieve functies vervulde.

Midden jaren zeventig, geïnspireerd door Joop den Uyl, ben ik lid geworden van, wat toen heette, de “Rode Familie” (Industriebond NVV, PvdA, VARA en Vrije Volk). Ik investeerde veel tijd in het vakbondswerk, werd voorzitter van de ondernemingsraad, bestuurslid en later voorzitter van de Industriebond FNV Nijmegen en erg actief in het Actieplan Werkgelegenheid Nijmegen. Toen Honig in 1978 ten onder dreigde te gaan in de KSH crisis was ik een van de drijvende krachten in het bezettingscomité. Honig bleef behouden voor Nijmegen en ik heb me daarna met name ingezet om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Na nog een tweetal stakingen (mede) geleid te hebben ben ik het wat rustiger aan gaan doen en ben ik Informatica gaan studeren. Na afloop van deze studie kwam ik op het hoofdkantoor van Honig in Koog aan de Zaan te werken. Eerst als Informatieadviseur, daarna hoofd Systeemontwikkeling en vervolgens als Business Consultant voor alle CSM (de moedermaatschappij) vestigingen. Ook was ik projectleider van het millenniumproject. Ik bleef echter in Nijmegen wonen. Toen de levensmiddelenpoot van CSM, waaronder Honig, in 2002 door Heinz werd overgenomen, werd ik een van de projectleiders om alle verschillende informatiesystemen van Heinz te integreren. Daarna had ik het snel gezien bij deze Amerikaanse multinational en ben ik gebruik gaan maken van de Pre-Vut.

De eerste jaren van mijn PvdA-lidmaatschap was ik een zogenaamd slapend lid. Ik bezocht wat afdelingsvergaderingen, maar daar bleef het aanvankelijk bij. Ik was te druk met mijn vakbondsactiviteiten. Dat veranderde toen ik me in 1986 ging bemoeien met de samenstelling van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik heb daarna een aantal jaren in het afdelingsbestuur gezeten met als taken “PvdA actiegroep”, campagneleider en voorzitter werkgroep “positieve actie”. Wegens mijn drukke baan als informaticus ben ik hiermee na een aantal jaren gestopt. Toen ik in de Vut kwam wilde ik graag weer actiever worden in de politiek en heb ik me in 2006 kandidaat gesteld voor de Nijmeegse gemeenteraad en waarin ik tot 2014 heb gezeten en als fractievolger van de fractie tot april 2018.

En vanaf april 2018 als penningmeester.