Raadslid

Theo de Wit

Portefeuilles: Onderwijs, Economie, Citymarketing, Vestigingsbeleid, P&O, Duurzaamheid, Groen & Water, Werk & Inkomen, Cultuur & Cultuurhistorie, Mobiliteit & Parkeren, Externe Betrekkingen, Binnenstad & Toerisme

De achtergrond van PvdA-raadslid Theo de Wit

“Geboren en getogen Nijmegenaar, opgegroeid in Nijmegen-Oost en Neerbosch. Voor de PvdA was ik acht jaar lid van Provinciale Staten. Ook was ik lang actief in de onderwijsvakbond.

Ik werk al 38 jaar bij de Hogeschool als manager en docent. Daar was ik tevens voorzitter van de centrale Medezeggenschapsraad. Men vindt mij een netwerker, teamspeler en verbinder. Momenteel ben ik lid van het ledenparlement FNV voor de sector onderwijs en begeleid ik een Eritrese vluchteling bij zijn inburgering.

Door mijn jarenlange ervaring in het HBO weet ik als geen ander dat de combinatie van leren en werken belangrijk is om mee te kunnen doen in onze samenleving.”

De ambitie van PvdA-raadslid Theo de Wit

“Ik zet me namens PvdA Nijmegen in voor meer en vaste banen. Want met betaald werk voorkom je armoede. Ook zal ik me sterk maken voor de sport in de stad en ons Nijmeegs cultureel erfgoed.

En, met het oog op de toekomst van onze kinderen, voor een klimaatvriendelijke stad. Zodat je er in Nijmegen zeker van kunt zijn:
– dat de gemeente je goed begeleidt en ondersteunt bij het vinden van een baan;
– je via bijscholing je kansen kunt vergroten bij het zoeken van de juiste baan;
– ieder kind de kans krijgt deel te nemen aan sportactiviteiten en cultuureducatie;
– wachtlijsten in de jeugdzorg in de toekomst tot het verleden horen;
– in 2022 grootschalig zonne-energieprojecten op de daken van scholen, garages en huizen zijn gerealiseerd.”