Raadslid

Raadslid Theo de Wit

Raadslid Theo de Wit

Over Raadslid Theo de Wit

Zeker zijn van gelijke kansen

Achtergrond
Geboren en getogen Nijmegenaar, opgegroeid in Nijmegen-Oost en Neerbosch. Voor de PvdA was ik acht jaar lid van Provinciale Staten. Ook was ik lang actief in de onderwijsvakbond.
Ik werk al 38 jaar bij de Hogeschool als manager en docent. Daar was ik tevens voorzitter van de centrale Medezeggenschapsraad. Men vindt mij een netwerker, teamspeler en verbinder. Momenteel ben ik lid van het ledenparlement FNV voor de sector onderwijs en begeleid ik een Eritrese vluchteling bij zijn inburgering.
Door mijn jarenlange ervaring in het HBO weet ik als geen ander dat de combinatie van leren en werken belangrijk is om mee te kunnen doen in onze samenleving.

Ambitie
Ik zet me namens PvdA Nijmegen in voor meer en vaste banen. Want met betaald werk voorkom je armoede.
Ook zal ik me sterk maken voor de sport in de stad en ons Nijmeegs cultureel erfgoed.
En, met het oog op de toekomst van onze kinderen, voor een klimaatvriendelijke stad.
Zodat je er in Nijmegen zeker van kunt zijn, dat
de gemeente je goed begeleidt en ondersteunt bij het vinden van een baan
je via bijscholing je kansen kunt vergroten bij het zoeken van de juiste baan
ieder kind de kans krijgt deel te nemen aan sportactiviteiten en cultuureducatie
wachtlijsten in de jeugdzorg in de toekomst tot het verleden horen
in 2022 grootschalig zonne-energie projecten op de daken van scholen, garages en huizen zijn gerealiseerd.

De kandidaatstellingscommissie over Theo
Theo (63) is een zeer ervaren politicus. Zo was hij lange tijd lid van de Provinciale Staten van Gelderland voor de PvdA. Hij is een Nijmeegs sociaal democraat in hart en nieren. Theo is veel actief geweest in de medezeggenschap en nu programmamanager op de HAN. Theo is een teamspeler met een scherpe visie, die een verbinder wil zijn zowel in de fractie als naar de andere politieke partijen.