Raadslid - Tijdelijk fractievoorzitter

Charlotte Brand

Wonen | Openbare Orde & Veiligheid, Dienstverlening & Burgerzaken| Openbare Ruimte | Financiën | Grondbeleid | Cultuurhistorie (i.c.m. Wonen) | Stedelijke Ontwikkeling & Ruimtelijke Ordening

De achtergrond van Charlotte Brand: zeker zijn van goede kansen

Raadslid nummer 2 van PvdA Nijmegen is Charlotte Brand. “Op de middelbare school was ik al politiek geëngageerd. Ik werd lid van de Jonge Socialisten, later van de PvdA, en maakte me in de Jongerenraad van Roermond sterk voor een dagopvang voor dak- en thuislozen. Vanaf mijn studententijd heb ik me ingezet voor het Multicultureel Jongerenplatform Nijmegen, de Zonnebloem en het 4 & 5 mei Comité Nijmegen. Bij deze laatste organisatie ben ik verantwoordelijk voor het Bevrijdingsfestival in het Hunnerpark. Door samen te werken met sterke partners in de stad heb ik gezorgd voor een solide en duurzaam festival voor alle Nijmegenaren waar inhoud en muziek samengaan. Via het Taalmaatjesproject van VluchtelingenWerk Nederland begeleid ik een Syrische jongen die al enige jaren in Nijmegen woont. Hij heeft inmiddels zijn taalexamens gehaald en is onlangs begonnen aan een vervolgstudie. Ik heb veel bewondering voor zijn inzet en doorzettingsvermogen en ben trots daar een kleine bijdrage aan te kunnen leveren.”

De ambitie van Charlotte Brand

“Ik geloof in een sterke, positieve en activistische PvdA die dicht bij de mensen staat. Te vaak hebben burgers het gevoel dat hun zorgen alleen centraal staan tijdens de verkiezingen. Gemeenteraadsleden moeten de straat op; naar kroeg, kade en kantine, om te praten mét mensen in plaats van alleen maar óver mensen. Dat zijn niet altijd eenvoudige gesprekken, maar alleen zo kom je samen verder en voelen mensen zich gehoord. Dat is voor mij de kern van een succesvol lidmaatschap van de gemeenteraad.

Ik wil me sterk maken voor goede scholing, voor alle Nijmegenaren ongeacht hun afkomst. Onderwijs is het fundament van onze samenleving. Het is een ticket voor een goede toekomst en maakt echte vooruitgang mogelijk.

Daarnaast wil ik ervoor zorgen dat Nijmegenaren met een hulpvraag niet verdwalen in een bureaucratisch doolhof en dat zij duidelijke en leesbare brieven krijgen van de gemeente.”