Fractievoorzitter - met verlof

Ammar Selman

Mobiliteit | Zorg & Welzijn | Wijken | Vastgoed | Sport & accomodaties | Armoedebestrijding | Integratie | Hoofdlijnen

Portefeuilles: Duurzaamheid, Mobiliteit, Zorg & Welzijn, Wijken, Vastgoed, Sport & Accomodaties, Armoedebestrijding, Integratie, Hoofdlijnen

 De achtergrond van Ammar Selman

“Ik heb me in de afgelopen 4 jaar als gemeenteraadslid sterk gemaakt voor het wegwerken van taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen, toegankelijke zorg, goed functionerende sociale wijkteams en een Veilig Thuis. Voor nieuwkomers sta ik voor goed taalonderwijs zodat ze een goede start hebben in onze samenleving. Ik wil goede ondersteuning voor leerlingen, maatwerk voor mensen met schulden en werkzoekenden en geen wachtlijsten voor de zorg.”

De ambitie van Ammar Selman: iedereen telt mee

“Nijmegen groeit en bloeit. Toch zijn 8.000 Nijmegenaren op zoek naar werk, wachten veel mensen al jaren op een geschikte woning en leven zo’n 4.000 kinderen in armoede. Dat moet niet kunnen in een progressieve stad als de onze. Voor PvdA Nijmegen staat voorop dat iedereen in Nijmegen meetelt en mee kan doen. Dat kan alleen als alle Nijmegenaren gelijke kansen krijgen. Goede ondersteuning bij het vinden van werk staat daarbij voorop. Want werk is het beste medicijn tegen armoede. Meer inkomen voor ouders betekent minder armoede voor kinderen. Daar hebben wij de afgelopen jaren voor geknokt, en dat zullen we de komende vier jaar blijven doen. Het gaat economisch beter in Nederland en daar moet iedereen van profiteren.”