Fractievolger

Henk Krijger

Dienstverlening en burgerzaken, ouderenzorg en welzijn

Mijn wieg stond in 1948 in Poeldijk, het Westland,  waar mijn familie vanaf het midden van de 17e eeuw haar bestaan vond als tuinder. Ik ben opgegroeid in Arcen, Noord Limburg, wat bij mij de mix heeft opgeleverd van hard werken en Bourgondisch genieten.

Ik ben opgeleid als HTS-werktuigbouwkundige, aangevuld met een post HBO opleiding Bedrijfskunde. Mijn interesse gaat uit naar organisatorische vraagstukken en samen met mensen een organisatie opbouwen. Dat is gestimuleerd door mijn activiteiten  binnen het bestuur van een jongerenvereniging. Ik raakte gedreven als  maatschappelijke vraagstukken invulling moesten krijgen in een organisatie en ik heb  me  alle aspecten van een organisatie in theorie en praktijk eigen kunnen maken. Tijdens en na mijn opleiding  heb ik  me ontwikkeld als manager, bedrijfskundige en organisatieadviseur.

In de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw werd ik mee gevoerd in de discussie over onderwijsvernieuwing, democratisering en maatschappelijke verandering. Dat mondde al snel uit in functies , zoals voorzitter van de studentenraad, vice-voorzitter van de landelijke studentenvakbond HTS Unie, bestuurslid van een HTS-school waardoor ik betrokken raakte bij de start van de HBO Raad.

Met deze ervaringen raakte ik vooral geïnteresseerd in organisaties die een maatschappelijke functie vervullen. Zo werkte ik bij de gemeente Capelle a/d  IJssel en de gemeente Nijmegen, waar ik vooral bezig was  met het vernieuwen en veranderen van de organisatie, het financieel gezond maken en het organiseren van het gemeentelijke welzijnsbeleid. Vanaf 1991 ben ik verder gegaan als zelfstandig organisatieadviseur voor gemeenten en waterschappen. Naast mijn beroepsmatige leven heb ik de politiek niet links laten liggen. Vele jaren was ik lid van verschillende afdelingsbesturen van de PvdA en ben ik betrokken geweest bij diverse verkiezingscampagnes.

Met de stad Nijmegen voel ik mij zeer verbonden.  Nijmegen is een fantastische stad met grote culturele en sociale rijkdom en de stad ligt in een prachtig gebied met een grote variatie aan landschappen en natuur.  Ik  heb  die rijkdom  kunnen proeven  bij het inspraakproces rondom de vormgeving van de benedenstad midden jaren ‘70,  tijdens mijn werkzaamheden bij de gemeente Nijmegen jaren ‘80 en in de afgelopen jaren als fractievolger op het terrein van zorg en welzijn. Ik ben getrouwd en vader van drie mooie dochters, die in Nijmegen zijn geboren.

Sinds 1978 ben ik lid van de PvdA. Vanaf het begin heeft me de ontplooiingsgedachte en het principe van gelijke kansen voor iedereen aangesproken. Ik vind dat Iedereen kansen moet krijgen om zijn  of haar talenten maximaal te ontwikkelen om zijn of haar  rol in de samenleving in te vullen. Ik vind  ook dat sterke schouders de zwaarste lasten kunnen dragen en dat je opkomt voor de zwakkeren. Ik vind het belangrijk dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen en hun leven goed en mooi inrichten waarbij rekening wordt gehouden met anderen en dan vooral de zwakkeren. Het leven moet voor  iedereen een feest kunnen zijn.

De PvdA is in Nijmegen belangrijk om de stad in de komende jaren  door de crisis te loodsen en de stad sterker te maken en sociaal te houden.