Fractievolger

Hans Krommenhoek

Hans Krommenhoek

Over Hans Krommenhoek

Sinds 2013 mag ik mijzelf inwoner van Nijmegen noemen na gewoond te hebben in mooie steden als Schiedam en Zutphen. Als student Economie aan de Radboud Universiteit heb ik al veel mogen zien van wat onze prachtige stad te bieden heeft. Zoals het open karakter van onze stad, de leuke kroegjes in oost en het mooie waalstrandje. Als student Economie heb ik veel geleerd over beleid en hoe de verkeerde prikkel in beleid verstrekkende gevolgen kan hebben. Juist daarin wil ik bijdragen in de hoop dat de gevolgen van het sociale beleid van onze mooie stad bij de juiste mensen terechtkomt.

Als vrijwilliger heb ik bij een jeugdvereniging gezien hoe belangrijk het is om mensen te steunen die het niet zo breed hebben. Hoe belangrijk het is voor die mensen, maar zeker ook om daarmee hun kinderen perspectief te bieden. Op dit vlak is de PvdA zeer relevant voor mensen. Door mensen te steunen en perspectief te bieden op een betere toekomst voor hunzelf en hun kinderen.

Wonen | Zeker zijn van een stad waar iedereen zich thuis kan voelen

Nijmegen is een mooie stad, zelfs zo mooi zelfs dat het uit zijn voegen barst omdat iedereen er graag wil wonen. 200.000 inwoners op termijn; dit brengt natuurlijk uitdagingen met zich mee: hoe gaan we bijvoorbeeld iedereen huisvesten? Maar ook vragen als: hoe gaan we zorgen voor een goede balans in de stad? En hoe kunnen we aan een stad bouwen waar iedereen zich thuis kan voelen? Als fractie hebben we natuurlijk al een mooie stap gezet in de vorm van “tiny houses” maar ook in het oproepen voor de bouw van nieuwe studentenhuisvesting. Maar hiermee zijn de uitdagingen nog niet opgelost, dus zullen we ons inzetten voor nog méér woningen!

Werk & Inkomen | Een menswaardig bestaan in onze stad

Maar als er veel mensen in Nijmegen willen wonen, dan moet er natuurlijk ook werk zijn voor iedereen. Ook hier denk ik dat we ons als fractie sterk kunnen maken door armoede te bestrijden en mensen weer aan het werk te krijgen. Bijvoorbeeld door in te zetten op omscholing voor een ieder die weer aan het werk wil, maar niet de goede papieren heeft. Maar omscholing alleen is niet genoeg, ook zullen nieuwe bedrijven zich in Nijmegen moeten gaan vestigen. Een goede manier om dit voor elkaar te krijgen, is door bedrijven binnen te halen die al aansluiting hebben op de bestaande ondernemingen in Nijmegen.

Zeker zijn van sociale voorzieningen

Niet voor iedereen zal dit helaas werk opleveren, daarom moeten we als stad natúúrlijk onze prachtige sociale voorzieningen in stand houden en aanvullen. Zo dat iedereen verzekerd is van een menswaardig bestaan in onze stad.

Zo denk ik dat we als PvdA een onversneden sociaaldemocratisch sausje over Nijmegen kunnen gooien. En daar zou ik me graag voor willen inzetten als fractievolger.