Werkgroep Zorg en Welzijn

De werkgroep Zorg en Welzijn van de PvdA Nijmegen onderzoekt en bespreekt actuele problemen en ontwikkelingen op het gebied van Zorg en Welzijn in Nijmegen. Op basis daarvan adviseert en ondersteunt zij het afdelingsbestuur en de fractie van de PvdA Nijmegen.

 

Bijeenkomsten

De werkgroep komt 1 maal per maand bij elkaar. Daartussendoor werken de leden in subgroepen aan verschillende thema’s: toegang(poort) tot zorg, mensen met beperkingen, mensen met psychiatrische problemen, jeugd, ouderen. Wil jij meedenken en meedoen op het thema zorg en welzijn? Dat kan, ga daarvoor naar onze ‘Doe mee!’ pagina. Wil je niet meedoen, maar wel een onderwerp onder onze aandacht brengen? Stuur dan een e-mail naar [email protected]

 

Decentralisatie in de zorg

Op dit moment onderzoekt de werkgroep de stand van zaken met betrekking tot decentralisatie in de zorg. In Nijmegen is men in 2013 al gestart met de eerste sociale wijkteams en deze werkwijze is uitgebouwd in de jaren daarna. Op dit moment is men al weer bezig met een stelselherziening naar gebiedsgericht werken.

Vraag is nu hoe het met de zorg in Nijmegen staat? Heeft de decentralisatie en het werken met wijkteams opgeleverd wat de gemeente er mee wilde bereiken? Door middel van het afnemen van enquêtes bij onze eigen leden, en ook bij professionals en cliënten, willen we een beeld krijgen van de stand van zaken en wat verbeterd kan worden. Dit alles als input voor onze raadsfractie en de gemeenteraad.