Werkgroep Wonen

De werkgroep wonen van de PvdA Nijmegen onderzoek en bespreekt ontwikkelingen ten aanzien van wonen. Op basis daarvan adviseert zij het afdelingsbestuur en de gemeenteraadsfractie van de PvdA Nijmegen. Zo hebben wij studenten, jonge starters, huurders van sociale huurwoningen en huiseigenaren in onze werkgroep. Hierdoor weten we wat er speelt in de stad en kunnen we met concrete werkende oplossingen komen.

Ons streven? Zeker zijn van een betaalbare en passende woning voor iedereen. Samen wonen in onze mooie stad. In gemengde wijken met een diverse populatie waar er aandacht en oog is voor elke Nijmegenaar. Wil jij meedenken en meedoen op het thema wonen? Dat kan, ga daarvoor naar onze ‘Doe mee!’ pagina. Wil je niet meedoen, maar wel een onderwerp onder onze aandacht brengen? Stuur dan een e-mail naar [email protected]

Studenten, starters en doorstroming

Studenten horen bij Nijmegen. Studenten worden starters. Starters moeten kunnen doorstromen. Essentieel voor de Nijmeegse woningmarkt is, dat er plaats is voor iedereen. Studenten moeten zeker zijn van betaalbare en brandveilige kamers. Verkamering van particuliere panden moet door de gemeente goed worden gecontroleerd. PvdA Nijmegen maakt zich sterk voor een tijdelijke stop op verkamering. Wij vinden dat er eerst voldoende middelen moeten zijn om te controleren op illegale verkamering. Concentratie van verkamerde woningen moet voorkomen worden. We willen meer goedkope huur- en koopwoningen voor starters op de woningmarkt. Denk aan jongeren die op zich zelf willen wonen in de wijk van hun ouders, maar ook studenten die na hun studie in Nijmegen blijven wonen.

Doorstroming op de woningmarkt is van groot belang om de woningmarkt open te breken. Ouderen die willen doorstromen van een eengezinswoning naar een kleinere woning moeten daarbij actief ondersteund worden, bijvoorbeeld door een huurkorting bij de nieuwe woning wanneer een (gewilde) gezinswoning daardoor vrijkomt. De PvdA vindt het belangrijk dat er meer levensloopbestendige woningen komen, dichtbij voorzieningen zoals een supermarkt en apotheek.