Verkiezingsprogramma 2018-2022

Ons verkiezingsprogramma: Zeker zijn van een goed leven in een zorgzame stad is tot stand gekomen door 50 leden van PvdA Nijmegen die vanaf het voorjaar met mensen in de stad zijn gaan praten. Wat zijn hun zorgen en hun onzekerheden? Waar is Nijmegen al mooi? En hoe willen ze zelf meewerken aan een zorgzame stad? Deze verhalen zijn de grondslag geworden van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2018-2022. Deze hebben geleid tot de vijf thema’s: werken, zorgen, leren, wonen en de toekomst van Nijmegen met concrete standpunten.

 

Verkiezingsprogramma in samenwerking met Nijmegenaren

Nijmegen is een aantrekkelijke stad die al veel heeft waarop we trots mogen zijn is. Toch profiteert niet iedereen op gelijke wijze van deze mooie stad. Veel mensen hebben zorgen of voelen zich onzeker over hun toekomst.

Vijftig leden van PvdA Nijmegen zijn vanaf het voorjaar met mensen in de stad gaan praten. Wat zijn hun zorgen en hun onzekerheden? Waar is Nijmegen al mooi? En hoe willen ze zelf meewerken aan een zorgzame stad? Deze verhalen zijn de grondslag geworden van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2018-2022.


Werk

Daarom wil PvdA Nijmegen zoveel mogelijk mensen aan een vaste baan helpen, want dat loont. Het geeft zelfvertrouwen en de zekerheid dat rekeningen kunnen worden betaald. Mensen die werken zijn gelukkiger en gezonder.

Met een persoonlijke aanpak werkt de gemeente samen met de werkzoekenden om een goede baan te vinden. Wie er financieel op achteruit gaat door te gaan werken, moet worden gecompenseerd. Als het nodig is, wordt er voor extra opleiding en begeleiding gezorgd. De gemeente ondersteunt mensen en legt geen zinloze regels op. Tegelijkertijd willen we meer steun geven aan innovatieve en maatschappelijke ondernemers om duurzame werkgelegenheid te creëren. Dat is de visie van de PvdA.


Wijken

Ook in de wijken werkt de gemeente zo. Daar gebeurt veel, bij de STIP’s, in de Sociale Wijkteams en bij initiatieven van bewoners, zoals het wijkatelier Lindenholt. Niet het beleid van de gemeente moet daarbij bepalend zijn, maar wat nodig is voor de mensen in de buurt.

Daarom wil PvdA Nijmegen ook dat de gemeente extra aandacht heeft voor de leefbaarheid in de wijken (zoals in Dukenburg), eerlijke kansen in het onderwijs en een geschikte woning voor iedere Nijmegenaar in een diverse wijk. Zeker zijn van een goed en betaalbaar huis in een fijne buurt is geen luxe, maar een basisrecht.


Goed leven in een zorgzame stad

PvdA Nijmegen wil investeren in het begeleiden van mensen naar betaald werk en wil de samenwerking van professionals en vrijwilligers in de buurten ondersteunen. Samen werken we eraan dat Nijmegen mooi is en blijft; en dat dat voor alle mensen geldt. Zo kan iedere Nijmegenaar zeker zijn van een goed leven in een zorgzame stad.


Verkiezingsprogramma 2018

Het complete verkiezingsprogramma is online te lezen. Het verkiezingsprogramma bestaat uit vijf thema’s: werken, zorgen, leren, wonen en de toekomst van Nijmegen met concrete standpunten.

PvdA Nijmegen

Verkiezingsprogramma


Meer informatie?

De kandidatenlijst is op 14 december 2017 bepaald. Onze nieuwe lijsttrekker Ammar Selman is woordvoerder voor PvdA Nijmegen. U kunt contact met hem opnemen via de mail a.selman@pvda.nijmegen.nl of per telefoon / WhatsApp 06-45131847

Doe mee!

Doe mee!

Wil jij je idealen omzetten in daden? Vind je het belangrijk om je te laten horen of ons financieel te steunen? Dat kan! Doe met ons mee en maak het verschil!

Ik doe mee