Zeker zijn van een zorgzame stad

PvdA Nijmegen wil dat onze stad er is voor iedereen. Elke inwoner telt mee en draagt naar vermogen bij aan de samenleving. Toen in de bossen van Heumensoord vluchtelingen moesten worden opgevangen, stonden de Nijmegenaren klaar om te helpen. Zo’n zorgzame stad willen we blijven.
  • Wij mogen als Nijmegenaren de vluchtelingen die nu in Nijmegen wonen, niet vergeten. Zij hebben onze hulp nog steeds nodig.
  • De gemeente gaat actief op zoek naar stages, vrijwilligerswerk, werkplekken en opleidingen voor vluchtelingen. Alleen door meteen mee te doen in onze maatschappij, kunnen deze mensen snel integreren.
  • Via de STIPs in de wijk komen mensen die willen helpen in contact met vluchtelingen uit de buurt. Samen zoeken zij hun weg in Nijmegen.
  • Vluchtelingen worden net als anderen niet aangesproken op hun tekorten, maar op hun mogelijkheden.
  • De zorgzaamheid voor vluchtelingen gaat natuurlijk niet ten koste van de zorg voor andere Nijmegenaren. Iedereen doet mee in onze stad, iedere Nijmegenaar draagt zijn of haar steentje bij.