Zeker zijn van zorg aan huis

PvdA Nijmegen wil de Sociale Wijkteams versterken. In een keukentafelgesprek wordt gekeken naar mogelijkheden voor zorg aan huis. Wat kan de bewoner zelf, welke hulp is nodig? Die hulp moet dan wel binnen vier weken starten.
  • De Sociale Wijkteams worden uitgebreid om meer tijd te hebben voor afstemming en om wachtlijsten te voorkomen.
  • De wijkverpleegkundige blijft verbonden aan de Sociale Wijkteams om alle zorg goed te coördineren. Als de bezuinigingen van het nieuwe kabinet en de zorgverzekeraars doorgaan, protesteert de gemeente hiertegen.
  • Het Sociale Wijkteam werkt goed samen in en met de STIPs; deze koppeling behouden we.
  • Het Sociale Wijkteam kijkt niet alleen naar zorg en welzijn, maar ook naar werk en inkomen. Die gebieden hangen samen.
  • Het Sociale Wijkteam signaleert behoeften aan sociale activiteiten in de wijk en geeft die door aan de welzijnsorganisaties.
  • De gemeente zorgt bij overbelaste mantelzorgers voor tijdelijke vervanging.