Zeker zijn van werk

Iedereen die gemotiveerd is om aan het werk te gaan, recht heeft op goede ondersteuning door de gemeente. Hier wil de PvdA Nijmegen flink in investeren.
  • De gemeente biedt een persoonlijke en intensieve ondersteuning aan mensen die werk zoeken, want alleen die is succesvol. Ook het Werkbedrijf werkt op deze manier.
  • De mogelijkheden en wensen van de werkzoekende vormen het uitgangspunt van deze aanpak.
  • Iedere werkzoekende kan met gesubsidieerde bijscholing, van met name het ROC, de kansen op een baan vergroten.
  • De gemeente vermindert de administratieve rompslomp en de strafmaatregelen voor werkzoekenden.
  • Als grote werkgever geeft de gemeente Nijmegen zelf het goede voorbeeld: zo veel mogelijk vaste contracten.
  • De gemeente garandeert dat iemand er financieel niet op achteruit gaat als hij/zij gaat werken. Gebeurt dat toch, dan geeft de gemeente een bedrag om dat te compenseren.
  • Mensen die niet aan werk kunnen komen, krijgen altijd steun, van beschutte werkplekken tot zekerheid van inkomen.
  • De gemeente stelt een ombudsman of -vrouw aan. Mensen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van de gemeente, kunnen daar terecht met klachten, als zij denken dat ze niet rechtvaardig behandeld worden.