Zeker zijn van zelf mogen zorgen voor de wijk

PvdA Nijmegen wil dat bewoners meer zeggenschap krijgen over de eigen voorzieningen en leefomgeving. Uitgangspunt daarbij is wat de wijk nodig heeft – en niet een gemeentelijk beleidsconcept. Binnen een toegewezen budget verdienen actieve bewoners het vertrouwen van de gemeente.
  • Door de PvdA-motie Driemaal buurtrechten hebben Nijmegenaren het recht om taken van de gemeente over te nemen. De gemeente geeft hier meer informatie over.
  • De actieve bewoners krijgen de scholing en coaching die ze nodig hebben.
  • De gemeente begeleidt en adviseert, maar de bewoners beslissen zelf binnen het toegewezen budget, waarbij zo goed mogelijk wordt aangesloten bij de wensen van alle bewoners.
  • Bij opbouw- en jongerenwerkers beslissen de bewoners samen met de gemeente welke opdracht deze professionals krijgen.
  • Als het toch lijkt mis te gaan met zo’n project, trekt de gemeente niet meteen de stekker eruit, maar worden de vrijwilligers beter ondersteund. We moeten mensen aanspreken op hun mogelijkheden, niet afstraffen om hun tekorten.