Zeker zijn van een veilige omgeving

PvdA Nijmegen wil dat kwetsbare jongvolwassenen kunnen rekenen op voldoende steun. Het liefst gebeurt dit dicht bij huis, maar dan moet het daar wel veilig zijn.
  • Nijmeegse instellingen krijgen de regie over de begeleiding van deze jongvolwassenen, en over een opname in een beschermde woonomgeving als dat nodig is.
  • Veilig Thuis tegen geweld in de thuissituatie wordt voortgezet en uitgebreid naar woonvoorzieningen. Veilig Thuis en aanvullende hulplijnen worden toegerust om de veiligheid te waarborgen en vroegtijdig te signaleren.
  • Begeleiders zetten samen met de kwetsbare jongeren een netwerk op om na hun achttiende zelfstandig te kunnen leven, zoals dat ook gebeurt bij het Zelfregiecentrum.
  • De gemeente zorgt ervoor dat de hulp aan jongeren niet ophoudt bij hun achttiende verjaardag, maar doorloopt zolang die nodig is. Dat geldt in het bijzonder voor alleenstaande minderjarige asielzoekers.
  • De gemeente pleit in de aanbesteding van geestelijke zorg voor een zelfstandige psychiatrische kliniek in Nijmegen, dicht bij huis.
  • Voor problemen in de instellingen stelt de gemeente een ombudsfunctie en een vertrouwenspersoon in.
  • De gemeente helpt mee met de werving van pleegouders. Om jongeren niet alleen in een instelling, maar ook in een warm thuis te kunnen opvangen.