Zeker zijn van een plek om oud te worden

PvdA Nijmegen wil dat alle wijken van Nijmegen zodanig gebouwd en aangepast worden dat iedereen zich daar thuis kan voelen. In elke levensfase kunnen mensen blijven wonen in hun eigen vertrouwde buurt, met zorg dichtbij en betrokken buren.
  • Bewonersinitiatieven, zoals die in Neerbosch-Oost, krijgen van de gemeente in de opstartfase subsidie.
  • De gemeente let erop dat er in elke wijk voldoende woningen beschikbaar zijn voor senioren, en voor mensen met beperkingen, mensen met psychiatrische problemen en vluchtelingen.
  • Mensen die hun huis moeten aanpassen om thuis te kunnen blijven wonen kunnen daarvoor een thuisblijflening krijgen.
  • De gemeente werkt samen met woningbouwcorporaties, zorgorganisaties en verzekeraars om het woonklimaat te verbeteren voor ouderen en patiĆ«nten, zonder andere groepen buiten te sluiten.
  • Nieuwe locaties voor senioren worden dicht bij winkels en zorgcentra gebouwd.
  • Buurtbewoners die willen helpen melden zich bij het STIP. STIP verzamelt de behoeften van de mensen in de wijk en coƶrdineert de hulp.
  • De gemeente heft obstakels op om het samenleven van ouderen en hulpstudenten mogelijk te maken.