Zeker zijn van een goede start voor mensen met een taalachterstand

PvdA Nijmegen wil dat mensen met een taalachterstand een duwtje in de rug krijgen. Goede ondersteuning bij taalonderwijs en integratie helpt de mensen, en ook de samenleving wordt er beter van.
  • De gemeente voert bij de aangifte van een pasgeboren kind of het inschrijven van een nieuwe Nijmegenaar een risicoanalyse uit en biedt advies en hulp op maat bij taalproblemen.
  • De gemeente maakt met het consultatiebureau afspraken om ook hier taalachterstand te signaleren.
  • Bij het aanvragen van een uitkering of het inschrijven bij het Werkbedrijf volgen mensen met een taalachterstand meteen een intensieve cursus Nederlands.
  • Het STIP in de wijk informeert over alle taal- en samenlevingsactiviteiten in de stad, zoals het Taalcafé en het Taalpunt bij de Bibliotheek bijvoorbeeld, de vroeg- en voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal en een project als Voorleesexpress.
  • De door een PvdA-motie mogelijk gemaakte startgroepen van de vroeg- en voorschoolse educatie worden uitgebreid naar alle kinderen die het nodig hebben, in welke wijk ze ook wonen.