Zeker zijn van filevrij verkeer

PvdA Nijmegen wil zich blijven inzetten voor doorstroming op onze wegen. De PvdA is niet per se voor de auto, voor de fiets of voor de bus, maar voor doorstroming van al het verkeer. Dat zorgt voor prettig rijden en dus voor veiligheid, een betere luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast. Dat is duurzamer en gezonder dan allerlei obstakels op de weg.
  • De Dorpensingel komt er. Beloofd is beloofd.
  • Naar het voorbeeld van de stadsroutes S100 en S101 maakt de gemeente meer autoroutes groen en doorrijdend.
  • De gemeente geeft meer actuele informatie over reistijden, zodat automobilisten weten hoe ze het beste kunnen rijden.
  • Ook de fietsroutes zijn zoveel mogelijk doorrijdend. Waar dat nu niet het geval is, komen er maatregelen, zoals fietstunnels.
  • Waar autoverkeer door nieuwe routes toeneemt, legt de gemeente een groene buffer aan, zoals in Nijmegen-West, waar de bewoners er te lang om hebben moeten vragen.
  • Een transferium aan de Westkant van de stad verbetert de bereikbaarheid van de stad vanaf die kant.
  • Het Nijmeegse busnetwerk mag flexibeler worden, maar niet minder toegankelijk.
  • Als straks de Waalbrug voor meer dan een jaar wordt gerenoveerd, doet de gemeente er alles aan om het verkeer in de stad te laten doorstromen.