Zeker zijn van een fijne buurt

PvdA Nijmegen wil meer aandacht voor de leefbaarheid in de wijken. Met de eigen omgeving heb je elke dag te maken. Die moet dus goed zijn.
  • Elke wijk krijgt een plan van aanpak dat opgesteld is in overleg met de wijk, zoals in Neerbosch-Oost.
  • Actieve bewoners, zoals rondom stadspark Staddijk, krijgen ondersteuning van de gemeente om hen te helpen bij hun maatschappelijke taak.
  • Wijkraden zijn nu de structurele gesprekspartners voor de gemeente, maar bij concrete maatregelen zoekt de gemeente ook actief en vroegtijdig contact met omwonenden.
  • De gemeente gaat het groen in de wijken beter onderhouden, maar ook uitbreiden. Dit zorgt niet alleen voor een prettig gevoel bij bewoners, maar is ook nodig in een stad die kampt met luchtvervuiling.
  • Voor het onderhoud van het groen en het opruimen van zwerfvuil zoekt de gemeente zelf de samenwerking op met de wijken, scholen, verenigingen, maar zeker ook met het Werkbedrijf.
  • De gemeente geeft voorlichting over de voordelen van groene tuinen en daken voor de levenskwaliteit, luchtzuivering, afwatering en verkoeling.
  • De gemeente voert in een buurt een blauwe zone in voor tijdelijk parkeren, als de parkeeroverlast voor de bewoners te groot is.
  • De gemeente handhaaft beter op vervuilende criminaliteit als graffiti en afvaldumping.
  • Voor coffeeshops is vanwege de grote overlast geen plaats in woonwijken.
  • Als het onveilig is op straat, zet de gemeente in samenspraak met de wijkagent tijdelijk camera‚Äôs in.