Zeker zijn van een eigen huis

PvdA Nijmegen wil voor iedereen een passende woning. Dat is een basisrecht en geen luxe. Helaas zit op dit moment de woningmarkt in Nijmegen op slot. Er is in alle wijken van de stad een tekort aan bepaalde typen woningen. Die moeten gebouwd worden om diverse wijken te houden waarin je in elke levensfase kunt wonen.
  • De gemeente hanteert bij het bepalen van de woonbehoefte per wijk de stelregel: 1/3 deel koopwoningen, 1/3 deel middeldure huurwoningen (700 tot 1000 euro) en 1/3 deel sociale huurwoningen (tot 700 euro).
  • Wijken die nu te eenzijdig sociale huurwoningen hebben worden als eerste aangepakt, zodat mensen binnen de eigen wijk kunnen doorstromen naar een meer geschikte woning. Dan komen er weer sociale huurwoningen vrij.
  • Vluchtelingen die in Nijmegen mogen komen wonen, worden verspreid over de stad gehuisvest.
  • De gemeente maakt juridisch houdbare afspraken met de woningcorporaties en projectontwikkelaars.
  • Bij het bepalen van de huurprijs van een sociale huurwoning mag de WOZ-waarde niet langer worden meegenomen.
  • Als het nodig is, kan de gemeente grond goedkoper beschikbaar stellen voor de ontwikkeling van een bepaald type woning, zoals sociale of andere huurwoningen.
  • De eis van een parkeerplaats hoeft niet strikt te worden toegepast bij woningen die bedoeld zijn voor mensen die meestal geen auto hebben, zoals starters of bejaarden.