Zeker zijn van een eerlijke kans op goed onderwijs

PvdA Nijmegen wil dat iedereen toegang heeft tot hetzelfde goede onderwijs. Er mogen door scholen geen extra obstakels worden opgeworpen om mee te kunnen doen.
  • Waar er toch (financiële) obstakels zijn, moet de school zelf zorgen voor een regeling voor wie het niet kan betalen. Vorig jaar heeft de gemeente op initiatief van PvdA Nijmegen een regeling voor laptops en tablets uitgebreid, maar eigenlijk moeten scholen dat zelf regelen.
  • De gemeente brengt ouders beter op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn voor bijzondere bijstand of verwijst ze naar Stichting Leergeld. Zo kunnen alle kinderen meedoen op school en bij sportclubs.
  • Passend onderwijs is voor ieder kind belangrijk. De hoge ouderbijdrage voor het hoogbegaafdenonderwijs in Nijmegen moet verdwijnen.
  • De gemeente zorgt ervoor dat alle leerlingen op de middelbare school goede bijlessen en huiswerkbegeleiding kunnen krijgen.
  • De Schoolwijzer, waarin Nijmeegse scholen voor elke leerling een passende school vinden, gaat door.
  • De bouw en het onderhoud van schoolgebouwen is door de gemeente bij de scholen gelegd. Zij beheren en verdelen het budget. Omdat het werkt, blijft deze regeling bestaan.