Zeker zijn van een antwoord op je vraag

PvdA Nijmegen wil dat iedere Nijmegenaar met problemen en vragen op één plaats terecht kan: het STIP in de wijk. STIP helpt mensen de juiste hulp te vinden, want die is er wel in Nijmegen. STIP is een vraagbaak en een plek voor ontmoeting en verbinding. Bewoners, professionals en vrijwilligers zorgen er samen voor hun wijk.
  • De gemeente zorgt ervoor dat iedere Nijmegenaar weet van het bestaan van de STIPs.
  • De STIPs worden zo toegerust dat iedereen snel antwoord op zijn vragen heeft.
  • De professionals en vrijwilligers op de STIPs krijgen de scholing en coaching die ze nodig hebben.
  • Alle maatschappelijke organisaties in Nijmegen informeren de STIPs over hun activiteiten.
  • De STIPs en de Sociale Wijkteams gaan nog beter samenwerken.