Zeker zijn van een aantrekkelijke binnenstad

PvdA Nijmegen wil dat de gemeente in goed overleg met gasten, bewoners en vooral ondernemers het centrumgebied invult, zodat de binnenstad aantrekkelijk is voor iedereen.
  • Het Huis van de Binnenstad is een eerste gesprekspartner als het gaat om centrumplannen.
  • Het Ondernemersfonds dat meebetaalt aan eigen initiatieven van ondernemers wordt uitgebreid.
  • De gemeente helpt het midden- en kleinbedrijf zich in Nijmegen te vestigen en hier te blijven.
  • Het centrum moet een divers gebied zijn, daarom komt er een rem op de groei van horecazaken.
  • De Burchtstraat krijgt – nu de bus er weggaat – snel een aantrekkelijke herinrichting.
  • Mensen die het niet breed hebben, kunnen gratis met de bus naar en van de binnenstad.
  • Overlast wordt aangepakt. Met een lokaal bedelverbod, zoals op de Van Schevichavenstraat en met strakkere maatregelen op de hoek van de Vlaamse Gas.
  • Voor de Vlaamse Gas ontwikkelt de gemeente een lange-termijnplan om de omgeving mooi en veilig te maken.