Wijziging in de fractie PvdA

27 april 2020

Op 13 mei neemt raadslid Theo de Wit tijdens de Politieke Avond afscheid van de Gemeenteraad. Na een periode van ruim twee jaar samenwerking heeft hij afgelopen week, tijdens een gesprek met de afdelingsvoorzitter, in overleg met de leden van de PvdA-fractie, de conclusie getrokken dat de samenwerking niet optimaal is.

Wij vinden het allen spijtig om deze conclusie te trekken. Dit heeft ertoe geleid dat Theo de Wit de fractie verlaat en niet langer beschikbaar is. 

“Theo de Wit heeft zich op vele terreinen zeer betrokken ingezet voor Nijmegen. Wij wensen hem alle goeds toe en bedanken hem voor zijn bijdragen”, laat fractievoorzitter Ammar Selman weten.

De fractie zal snel met een voorstel komen voor zijn opvolging.