Wijkavond Hengstdal do 18/01/2018

4 januari 2018 | OBG Prof Cornelissenstraat 2 Nijmegen

Nijmegen is een leefbare stad. Uit onderzoek blijkt dat Nijmegen hoog scoort als het gaat om de leefbaarheid. Daar zijn we blij mee. De PvdA streeft naar diversiteit, leefbaarheid en een veilige leefomgeving en kiest daarom voor de brede wijkgerichte aanpak. We zetten stevig in op een gezamenlijke aanpak met bewoners, ondernemers, corporaties, politie en zorg- en welzijnsinstellingen. De bewoners krijgen hiermee meer eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk. Samen met elkaar zorgen voor een optimaal leefklimaat.

De PvdA bezoekt daarom al jaren regelmatig een andere wijk in de stad. Het is één van de manieren om contact te onderhouden met de (actieve) Nijmegenaren. De eerstvolgende bezoek zal zijn:

Wijkavond
Do 18 januari 2018 van 20.00 – 21.30 uur
OBG Prof Cornelissenstraat 2 Nijmegen