Wijkavond 15 | 02 | 2018 | 19.30 | wc Dukenburg

14 februari 2018 | Start parkeerplaats Zwanenveld 6015

Woon je in Dukenburg? Wat vind je goed aan je wijk? Wat mis je? De PvdA Nijmegen komt 15 februari naar Dukenburg om het je persoonlijk te vragen.

Op 2 november 2017 was er ook een PvdA-wijkavond in Dukenburg. Ondanks soms felle kritiek was de stemming goed. Jullie waardeerden de avond positief en gaven aan een vervolg te willen. Dus donderdag 15 februari is het vervolg. We horen graag jullie wijkwensen en bespreken de voortgang en PvdA-acties op onderstaande onderwerpen:

– verslonsing en achteruitgang Dukenburg.
– vernieuwing woningbouw: beschikbaarheid betaalbare huurwoningen en levensbestendige woningen voor senioren
– communicatie gemeente met wijkplatforms
– waardering werkgroep groen
– lange wachttijd antwoord gemeenten na klachten
– tekort aan vrijwilligers voor prachtige vrijwilligersprojecten
– betaald parkeren in de buurt
– sluipverkeer Weezenhof
– toestand winkelcentrum Weezenhof
– veiligheids probleem in die wijk
– baldadigheid winkelcentrum Malvert
– winkelcentrum Dukenburg leegstand, hoge winkelhuur, diversiteit winkels en betaald parkeren onder het winkelcentrum

Mocht je verhinderd zijn? Je kunt ons ook altijd een mail sturen met je wens, vraag of klacht. En dan nemen spoedig contact met je op.

Doe mee!

Doe mee!

Wil jij je idealen omzetten in daden? Vind je het belangrijk om je te laten horen of ons financieel te steunen? Dat kan! Doe met ons mee en maak het verschil!

Ik doe mee