Waardig oud worden is een zorg voor de PvdA

10 april 2017

Ouderenzorg wilde Pvda graag dichtbij en persoonlijk. Nederland wordt ouder, en vaak ook ouder in goede gezondheid. Ouderen zijn daarnaast langer dan voorheen gesteld op hun zelfstandigheid en de PvdA vindt dat die ontwikkeling ondersteuning verdient. Daarom organiseert de PvdA de zorg als volgt:

  •  dicht bij mensen en persoonlijker, zodat we zorg op maat kunnen leveren vanuit eigen gemeente.
  •  veel ruimte voor de wijkverpleegkundige die een belangrijke rol vervult, dichtbij ouderen en hun familie.
  •  senioren die niet meer in staat zijn om thuis te wonen blijft er altijd een plek in een zorginstelling beschikbaar. Persoonlijke zorg en kleinschaligheid zijn daarbij de norm.

De beste ouderenzorg op de juiste plek

Alle ouderen die hulpbehoevend worden verdienen het terecht te komen op de juiste plek. Maar wat bedoelt de PvdA met de juiste plek? Nu belanden ouderen nog te vaak in het ziekenhuis op de spoedeisende hulp, terwijl dat niet de beste plek voor hen is. Zij kunnen veel beter geholpen worden op een acute opvang voor ouderen.

Acute opvang voor Ouderen

Met acute opvang wil Marith Volp dat er zo snel mogelijk speciale opvangplekken voor ouderen komen door het hele land. Dat er voor ouderen permanent een bed beschikbaar is en zorg krijgen die bij de ouderenzorg hoort zoals:

  •  ouderen met psychogeriatrische problemen
  •  ouderen met een toenemende afhankelijkheid van zorg die thuis niet langer op te vangen is.

Waardig oud worden: een zorg voor de PvdA

Waardig oud worden, een goed leven hebben, gezien worden, medische zorg die afgestemd is op ouderdomsproblemen. Dit verwacht toch iedere  Nederlander. Maar welk standpunt neemt de PvdA in?

De PvdA vindt ook dat ouderen recht hebben op een liefdevolle en waardige oude dag. Tijdens kabinetsperiode 2013-2017 is er flink bezuinigd op de ouderenzorg en bovendien is de zorg overgeheveld naar de gemeenten. Dat heeft voor heel veel ongenoegen en pijn gezorgd bij Nederlanders die het betrof. De media berichtten constant over de misstanden. De meeste verpleeghuizen hebben hun stinkende best gedaan om goede ouderenzorg te verlenen. Maar inmiddels is het wel duidelijk dat er veel meer geld nodig is voor meer handen aan het bed.

Meer geld naar de ouderenzorg

Het is dan ook goed nieuws dat oud-staatssecretaris van Rijn ervoor heeft gezorgd dat het kabinet 100 miljoen euro extra beschikbaar stelt voor de ouderenzorg. Hard nodig ook, want met dit geld kunnen er veel nieuwe medewerkers aan de slag in verpleeghuizen.

Eigen baas

Maar er gaat niets boven thuis blijven wonen. En komen de gebreken met de jaren, dan kan iedere oudere een beroep doen op de wmo. De wmo faciliteert. Niet alleen voor hulpmiddelen, maar ook bijvoorbeeld voor het bestrijden van eenzaamheid. Het helpt je waardig ouder worden.