Vrijwillige ouderbijdrage is een ongewenste drempel | Opinie

12 juni 2019

De financiering van hoogbegaafdenonderwijs is een basistaak van het samenwerkingsverband passend onderwijs en dat moet zonder hoge ouderbijdrage, aldus PvdA-raadslid Theo de Wit (Nijmegen). Hij vindt dat het onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat een hoge ouderbijdrage daarbij een onwenselijke en oneerlijke drempel vormt.

Passend onderwijs

De bestuurders van twee Nijmeegse scholenkoepels en samenwerkingsverband Stromenland schreven dinsdag een opiniestuk in deze krant over de bekostiging van het hoogbegaafdenonderwijs. Zij geven daarin een wel heel eenzijdige weergave van de feiten. Het samenwerkingsverband heeft namelijk de opdracht te zorgen voor ‘passend onderwijs voor alle leerlingen met een ondersteuningsbehoefte, niet alleen voor leerlingen met een beperking of leerprobleem maar nadrukkelijk ook voor (hoog)begaafde leerlingen’, aldus minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. In 2015 kregen de samenwerkingsverbanden hiervoor extra geld van het rijk. En bij de afgelopen kabinetsformatie kwam daar nog geld bij. De schoolbestuurders zetten de 100.000 euro die het samenwerkingsverband nu beschikbaar stelt af tegen het extra geld dat er die laatste keer (na de kabinetsformatie) bij is gekomen. Daarmee gaan ze er volledig aan voorbij dat het samenwerkingsverband deze taak daarvoor al had en daar ook geld voor kreeg.

Hoogbegaafdenonderwijs is hartstikke noodzakelijk!

Het meest kwalijk is echter nog dat zij op polariserende wijze suggereren dat extra geld voor hoogbegaafdenklassen ten koste gaat van het budget voor reguliere klassen. Sommige hoogbegaafde kinderen hebben zulke problemen dat zij in een reguliere klas niet goed kunnen functioneren. Een aparte hoogbegaafdenklas is voor die kinderen geen ‘luxe’, maar hartstikke noodzakelijk. Zoals ook voor andere kinderen met ernstige leerproblemen apart onderwijs beschikbaar is. Er is veel onbekendheid bij het grote publiek over de specifieke problematiek van deze hoogbegaafde leerlingen. Dit levert soms scheve ogen op bij ouders die hier niet mee te maken hebben. In plaats van pal voor dit type onderwijs en deze leerlingen te gaan staan en dit uit te leggen, wakkeren de bestuurders in hun opiniestuk deze tegenstelling nog eens extra aan. Dat is ongepast en onverantwoord.

Eigen vermogen van het samenwerkingsverband

De ouders die zich verzetten tegen de hoge ouderbijdrage voor het hoogbegaafdenonderwijs, kijken daarbij vooral naar het samenwerkingsverband passend onderwijs. En daarin hebben ze groot gelijk! Daar zou het geld vandaan moeten komen, niet van de reguliere klassen. Er is maximaal 60.000 euro extra nodig om de ouderbijdrage helemaal te kunnen schrappen. Het samenwerkingsverband verdeelt jaarlijkse vele miljoenen en heeft een eigen vermogen van 1,7 miljoen euro. Een goede uitleg waarom dit geld niet wordt ingezet, ontbreekt in het opiniestuk volledig.

‘Vrijwillige bijdrage’ voor hoogbegaafdenonderwijs

De ouderbijdrage is ‘vrijwillig’, maar de schoolbestuurders stellen dat de ouderbijdrage nodig is om dit type onderwijs te financieren. Dat suggereert op z’n minst dat een hoogbegaafdenklas zonder de ouderbijdragen niet kan bestaan. Voor ouders wiens kind afhankelijk is van dit onderwijs voelt dat natuurlijk allerminst ‘vrijwillig’. Daarnaast draait het om gelijke behandeling en gelijke kansen. De ouderbijdrage in een ‘gewone’ klas bedraagt 50 euro. Het basisonderwijs en voortgezet onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn en een hoge ouderbijdrage fungeert , vrijwillig of niet, als een onwenselijke drempel.

Betere bekostiging basisonderwijs

Tenslotte stellen de Nijmeegse onderwijsbestuurders: ‘de bekostiging van het basisonderwijs is structureel te krap’. Daarin geef ik ze groot gelijk. Het rijk is hier echt aan zet. De regering negeert grote demonstraties van 40.000 leerkrachten. Mijn partij, de PvdA, pleit landelijk stevig voor extra geld en een betere positie voor leraren. Ook de Kamerleden van GroenLinks en SP (die vragen aan de minister stelden over de hoge ouderbijdrage in Nijmegen) maken zich hier hard voor. De sneer ‘laten politici zich alsjeblieft daarmee bezighouden’ van de schoolbestuurders is dan ook ongepast. Ik zou de bestuurders graag een vraag terug stellen: hoe vaak hebben zij het afgelopen jaar bij de politiek aan de bel getrokken over die gebrekkige financiering? Want als die zo knelt, dan is daar alle reden toe.

Theo de Wit
Gemeenteraadslid PvdA Nijmegen

Zie ook:

De Gelderlander, ‘Ouders hoogbegaafde kinderen zijn hoge bijdrage school beu’, 21 mei 2019

De Gelderlander, ‘Ook Het Talent verlaagt ouderbijdrage voor hoogbegaafden naar 500 euro’, 28 mei 2019

De Gelderlander, ‘Is het leuk om hoogbegaafd te zijn? Nee niet altijd!’, 11 mei 2018