Update vanuit de raadsfractie | Wie trekt in Nijmegen de broekriem aan?

Door Marinka Dohmen op 4 november 2019

De komende weken staan in de Nijmeegse gemeenteraad nog volop in het teken van het maken van beslissingen om de aankomende tegenvallende inkomsten voor Nijmegen en hoe we deze tekorten het hoofd te kunnen bieden. Nijmegen heeft te maken met een grote bezuinigingsopgave. Minder geld zorgt ervoor dat de coalitie moet bezuinigen, en flink ook. Inmiddels hebben zij een bezuinigingsvoorstel gedaan in het zogenaamde Koersdocument/Begroting. En daar vinden we wat van! Nu is onze kans om waar mogelijk nog wijzigingen te kunnen gaan voorstellen.

Samenhangend pakket aan wijzigingen om het sociale karakter van de stad te behouden
Wij werken met de fractie aan een samenhangend pakket van wijzigingen daarop voor de aankomende begroting, zodat Nijmegen ook in barre tijden haar sociale ‘smoel’ blijft houden. Dat niet die inwoners die het al moeilijk hebben, hard getroffen worden door bezuinigingsmaatregelen.

Aankomende veranderingen in de zorg  & de energietransitie
Ook heeft onze fractie continu de aandacht op de stelselherziening voor de zorg (hernieuwde wijkteams) waar de gemeente aan werkt in pilots, en natuurlijk duurzaamheid. Hoe gaan we borgen dat de energietransitie goed landt bij onze inwoners? Hoe krijgen we vertrouwen in de wijken en zorgen we er samen voor dat aankomende afspraken tussen de gemeente en partijen zoals Vättenfall (voorheen Nuon) helder en transparant blijven? En onze inwoners keuzevrijheid houden en niet meer gaan betalen dan nodig is? Het heeft onze aandacht en daarom zetten we deze zomer een petitie op die veel getekend werd onder bewoners van Nijmegen-Noord. Meer dan 850 Nijmegenaren hebben deze petitie ondertekend. Binnenkort bieden we deze petitie aan aan Vättenfall.

Charlotte in the picture!

Pvda Nijmegen

Charlotte Brand

Ons ‘tweede’ raadslid Charlotte Brand focuste de afgelopen periode niet alleen op zaken die de hele gemeente raken, zoals ondermijning, dienstverlening van de gemeente en veiligheid. Ze stelde onlangs nog vragen over de mogelijkheid om documenten zoals paspoorten thuis te laten bezorgen: handig voor ouderen én jongeren. En als het om veiligheid gaat, spreekt ze veel met binnenstadbewoners, -ondernemers, politie en handhaving waarmee ze een oog in het zeil houdt als het gaat om het zogenaamde ‘waterbedeffect’ van overlast. Ook stond ze de afgelopen periode stevig op de bres om een goed supermarktaanbod te borgen in Meijhorst en te kijken hoe ze de bewoners rondom de Lentse (en Oosterhoutse) plas kon steunen in hun strijd tegen nog meer drijvende woningen dan al gepland waren. Ze steunt bovendien een groep woonbooteigenaren in onzekerheid en werkte met DNF aan een plan voor verscherpt toezicht en handhaving op illegale verkamering. Tot slot streed ze succesvol samen met andere partijen om verzetshelden te eren met nieuwe straatnaamgeving in Nijmegen-Noord.

Fractievolgers
In de afgelopen maanden zijn de kanjers Dolly Toonen en Anneke Arzbach met veel energie in hun portefeuilles gedoken waarmee ze de fractieleden ondersteunen. Inmiddels hebben we wel afscheid moeten nemen van Hans Krommenhoek en Roelof Jansen. Naast Pearl van Neer en Sander Engelen die al afscheid namen begin dit jaar, zijn ook zij toe aan een nieuwe fase in hun leven waarbij het fractievolgerschap helaas niet meer paste. Binnenkort komt de fractie bijeen om in stijl afscheid te nemen van deze toppers.

Afgelopen periode stond o.a. op de agenda voor onze raadsleden …

 • Stadsrekening
 • Zomernota
 • Marktverordening
 • Winkeltijden
 • Zienswijze GGD
 • Ruimte voor de Waal
 • Zorg: woekerwinsten
 • Duurzaamheid (betaalbaarheid en wijken/petitie)
 • Compliment inclusieve sportvereniging
 • Ambitiedocument Mobiliteit
 • Zorg & Welzijn, stelselherziening
 • Bussen op de Waalkade
 • Koersdocument
 • Begroting
 • Cultuurvisie
 • Economie/regio
 • Haal het Nijmeegs verzet bovengronds
 • Woonboten
 • Paspoortbezorging
 • Hof van Holland
 • Gebiedsvisie Vlaams Kwartier
 • Drijvende woningen Lent
 • Meijhorst
 • Ondermijning
 • Verkamering

Wilt u een fractievergadering bijwonen of meer informatie over gepasseerde of aankomende onderwerpen? Laat het ons weten.

Marinka Dohmen

Marinka Dohmen

De fractiemedewerker ondersteunt de fractie met ondermeer het voorbereiden en verslaan van vergaderingen, het indienen van moties en amendementen bij de griffie en fungeert als vraagbaak voor de fractieleden. Verder vervult de fractiemedewerker tal van taken, zoals de social media, het organiseren van wijkbezoeken en andere fractiegerelateerde bijeenkomsten, het onderhouden van de website en het regelen

Meer over Marinka Dohmen