Stop op verkoop sociale huur en sneller bouwen | Meerderheid in de raad

Door Charlotte Brand op 29 juni 2020

Op woensdag 24 juni behaalde de PvdA-motie van raadslid Charlotte Brand de meerderheid in de raad. Haar motie riep op om voorlopig, voor 2 jaar, te stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen: een maatregel die volgens de PvdA zeker gaat helpen om de bestaande voorraad sociale huurwoningen op peil te houden. Tegelijkertijd riep ze op tot versneld en betaalbaar bouwen, want alleen dan kun je als starter zeker zijn van een fijne woonplek in Nijmegen.

“De woningnood is hoog in de stad, de wachttijden voor huurwoningen lang. Dan past het niet om huurwoningen te verkopen,” aldus Brand.

Meer lezen?

Charlotte Brand

Charlotte Brand

De achtergrond van Charlotte Brand: zeker zijn van goede kansen Raadslid nummer 2 van PvdA Nijmegen is Charlotte Brand. “Op de middelbare school was ik al politiek geëngageerd. Ik werd lid van de Jonge Socialisten, later van de PvdA, en maakte me in de Jongerenraad van Roermond sterk voor een dagopvang voor dak- en thuislozen.

Meer over Charlotte Brand