Stadsbegroting | Laat bezuinigingen niet mensen met een kleine beurs treffen!

Door Ammar Selman op 13 november 2019

Vanavond, 13 november 2019, reageerden we op alle voorgenomen bezuinigingen in de stadsbegroting van Nijmegen. We dienden een 6-tal moties en amendementen in om onze stad nog socialer te maken. Meer weten over de inbreng van fractievoorzitter Ammar Selman? Hieronder leest u zijn betoog in het debat.

Ammar Selman: “Voorzitter; vandaag behandelen we de begroting van Nijmegen 2020-2023. Tijdens de zomernota en daarna het koersdocument hebben we als raad onze politieke keuzes kenbaar gemaakt. De Partij van de Arbeid heeft steeds gepleit om de “korting op de CAZ-regeling”, “het niet indexeren van de budgetten van de bijzondere bijstand” niet door te laten gaan. Wij zijn dan ook positief verrast dat de coalitiepartijen daaraan gehoor hebben gegeven, waarvoor onze dank.

Wij zouden het geweldig vinden als de coalitiepartijen en ook het college de bezuinigingen op de Meedoenregeling, het Onderwijsachterstandenbeleid of de campagne om schulden te voorkomen, ook zou willen repareren. Voorzitter; wij pleiten niet voor deze regelingen omdat wij graag cadeautjes willen uitdelen maar omdat deze bezuinigingen onze inwoners direct raken. Een aantal euro’s minder in een maand voor een gezin kan behoorlijk veel extra zorgen opleveren. Voorzitter; het gaat om de bestaanszekerheid van mensen in onze stad. Het gaat om bestaanszekerheid van mensen die werken en net boven de bijstandsnorm komen. De PvdA wil de inkomensgrens van de Meedoenregeling verhogen naar 130% van het minimuminkomen, zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken.

Daarom dienen we aantal moties en amendementen in om onze stad nog socialer te maken.

Voorzitter; in deze moet ik denken aan het bezoek van onze PvdA-fractie aan de wijk Jerusalem. We hebben daar heel veel mensen ontmoet, maar het verhaal van een dame wil ik graag met u allen delen. Deze vrouw heeft een kleine beurs. Ze werkt maar heeft weinig te besteden en kan dus net rondkomen. Huren kunnen gaan stijgen door de wijkvernieuwing. Voor mensen zoals zij willen we graag dat de Meedoenregeling bereikbaar wordt, zodat zij ook kunnen profiteren van deze regeling, mee kunnen doen in de stad. Ook verzacht een ruimere regeling de armoedeval voor mensen die de uitkering verlaten en aan het werk gaan. Voor hen houden we ook nauw de betaalbaarheid in samenhang met de energietransitie in het oog. Het is voor deze doelgroep een belangrijk punt, want wie gaat het betalen? Wij wachten met smart op de voorstellen die wij vanuit het college gaan krijgen op het gebied van wonen en duurzaamheid.

Voorzitter, ik ga nog een poging wagen om de door het college voorgestelde generieke ozb-verlaging voor commerciële pandeigenaren anders en effectiever in te zetten. Waarom zou je zo’n groot ‘cadeau’ geven, dat in de praktijk uitkomt op enkele tientjes voordeel voor eigenaren van kleine panden. In de inspraakrondes over de begroting hebben mkb’ers en commerciële pandeigenaren hun ongenoegen geuit over de voorgenomen bezuiniging op het Ondernemersfonds. Op de vraag van de PvdA over wat ze liever willen: een generieke OZB-verlaging of een robuuster Ondernemersfonds met een betere invulling richting de toekomst, was hun antwoord helder. Ze willen het laatste. Mijn vraag hier aan mijn D66, GL, SP en het college is: “Welk doel dient deze verlaging? En welke effect wil de coalitie en het college hiermee realiseren? Wilt u gehoor aan de oproep van de ondernemers geven en de het amendement van de PvdA steunen? Wij kunnen namelijk samen met de ondernemers veel meer slagkracht realiseren op het gebied van duurzaamheid, promotie van onze stad en het creëren van werk voor Nijmegenaren. Mijn fractie hoopt, dat de coalitie en het college zich in kan leven in deze hardwerkende Nijmegenaren en ondernemers en hen en ons nogmaals een luisterend oor biedt.

Voorzitter, als mijn collega’s in de raad en het college naar ons luisteren dan houden we bovendien nog budget over waarmee de stad kan sparen voor moeilijkere tijden. Op die manier bouwen we een sterke en zorgzame stad, voor nu en in de toekomst. Het is kiezen of delen. De PvdA maakt deze keus om op een eerlijk, effectief spaarzame manier met ons belastinggeld om te gaan.”

Onze amendementen en moties:

Ammar Selman

Ammar Selman

Portefeuilles: Duurzaamheid, Mobiliteit, Zorg & Welzijn, Wijken, Vastgoed, Sport & Accomodaties, Armoedebestrijding, Integratie, Hoofdlijnen  De achtergrond van Ammar Selman “Ik heb me in de afgelopen 4 jaar als gemeenteraadslid sterk gemaakt voor het wegwerken van taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen, toegankelijke zorg, goed functionerende sociale wijkteams en een Veilig Thuis. Voor nieuwkomers sta ik voor

Meer over Ammar Selman