Raadsfractie weer compleet met Jasper Konijnenbelt

Door Ammar Selman op 4 mei 2020

Jasper Konijnenbelt zal binnenkort aangesteld worden als raadslid voor PvdA Nijmegen. Daarmee maakt hij op dat moment de 3-koppige gemeenteraadsfractie waar Ammar Selman en Charlotte Brand ook deel van uitmaken compleet. Jasper was nummer 6 op de lijst bij de verkiezingen in 2018. De kandidaten op nummer 4 en 5 zijn op dit moment niet meer beschikbaar en hebben afstand gedaan van hun zetel. Jasper Konijnenbelt (37) is geboren en getogen Nijmegenaar, woont met zijn vrouw en twee kinderen in Lent en is werkzaam als woordvoerder bij Rijkswaterstaat.

Ammar Selman: ‘Jasper is bepaald geen onbekende binnen onze mooie partij. Hij werkte als persvoorlichter voor de PvdA-fractie in de Tweede Kamer en draaide twee campagnes voor de PvdA Gelderland. Als woordvoerder en communicatieadviseur bij diverse bestuurlijke landelijke organisaties brengt hij de nodige politieke en communicatieve ervaring mee.’

Jasper Konijnenbelt: “Het is een geweldige eer om namens de inwoners van onze stad een plek in zetel in de raad te mogen innemen en om samen met fractie te bouwen aan de toekomst van de oudste en mooiste stad van Nederland. Als geboren en getogen Nijmegenaar ben ik verknocht aan onze mooie stad. Opgegroeid in een eenoudergezin in Dukenburg heb ik de kansen gepakt die de stad me geboden heeft. Als communicatieadviseur heb ik overal mogen werken, maar weg uit Nijmegen ga ik nooit. Ik sta voor een stad waar iedereen ongeacht waar zijn of haar wieg stond, de mogelijkheid heeft zijn eigen pad te kiezen. Waar het goed studeren, werken en leven is. Met cultuur, ondernemerschap en altijd pal staan voor mensen in een kwetsbare positie. Waar starters zeker kunnen zijn van een betaalbaar huis in de wijk van hun keuze. Waar we voorzieningen overeind houden, zeker voor hen die dat het hardst nodig hebben.”

We wensen Jasper veel succes. Op een goede en vruchtbare samenwerking!

Ammar Selman

Ammar Selman

Portefeuilles: Duurzaamheid, Mobiliteit, Zorg & Welzijn, Wijken, Vastgoed, Sport & Accomodaties, Armoedebestrijding, Integratie, Hoofdlijnen  De achtergrond van Ammar Selman “Ik heb me in de afgelopen 4 jaar als gemeenteraadslid sterk gemaakt voor het wegwerken van taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen, toegankelijke zorg, goed functionerende sociale wijkteams en een Veilig Thuis. Voor nieuwkomers sta ik voor

Meer over Ammar Selman