PvdA presenteert Actieplan Wonen

9 maart 2018

Meer middeldure woningen, maar vooral ook meer sociale huurwoningen. Experimenteren met starterscontracten, doorstroomcontracten en actief sturen op gemengde wijken. En meer aandacht voor kamerbewoning en voortzetting van de Huurteams na 2018. Dat zijn enkele in het oog springende punten uit het Actieplan ‘Wonen in Nijmegen: betaalbaar en passend voor iedereen’ van de Nijmeegse PvdA.

Uit de voorlopige resultaten van het onderzoek naar woonwensen door de Nijmeegse PvdA blijkt dat driekwart van huurders die op zoek zijn naar een nieuwe woning opnieuw een sociale huurwoning zoeken. De vraag naar sociale huurwoningen blijft onverminderd groot. Er is wel enige ruimte voor meer doorstroming als er meer middeldure woningen gebouwd worden, maar voor een grote groep huurders is die stap te groot. Daarom moeten er én sociale huurwoningen én middeldure woningen gebouwd worden de komende jaren.

Bouwen, bouwen, bouwen: dat is het devies voor de Nijmeegse woningmarkt volgens de PvdA Nijmegen. Niet alleen omdat er nu al te weinig woningen zijn, maar ook omdat Nijmegen blijft groeien en de trend van verdunning (steeds minder bewoners per woning) verder doorzet.

In het Actieplan ‘Wonen in Nijmegen’ werkt de PvdA de volgende vijf punten uit:
1) Meer sociale woningbouw én meer middeldure woningen
2) Veilige en betaalbare kamers, de Huurteams blijven ook na 2018 bestaan
3) Starterswoningen met tijdelijke huurcontracten en doorstroomcontracten
4) Gemengde wijken
5) Investeren in duurzaamheid en in de wijken waar dat het hardst nodig is