Plannen uitbreiding betaald parkeren hoeven niet op steun te rekenen

Door Ammar Selman op 4 mei 2020

Gemeente Nijmegen heeft verregaande plannen om de betaald-parkeren-zone flink uit te breiden. Bewoners van onder meer de Wolfskuil, Nijmegen-West, een aantal gebieden in Nijmegen-Oost en -Noord kregen hier onlangs informatie over per post.

Peiling op social media PvdA

Er heeft onderzoek plaatsgevonden door de gemeente waaruit blijkt dat in veel van de geplande uitbreidingsgebieden het draagvlak klein is. Wij namen de proef op de som en vroegen Nijmegenaren ook veelvuldig – on- en offline – naar hun mening omtrent de nieuwe plannen voor betaald parkeren.

Wat bleek? Een enkeling vond het een goed idee, voornamelijk de mensen met een eigen auto die nét buiten de huidige betaald-parkeren zonen wonen. Veel bewoners lieten echter grote zorgen zien: “Het vergroot de eenzaamheid van ouderen”, “Mensen komen niet meer zo makkelijk bij me op bezoek straks,” tot “Ze hebben het al niet breed,” tot “Wat een onzin, er zijn alternatieven zoals een parkeerschrijf verplicht stellen!” Meer reacties zijn te vinden onder onze oproep tot reacties op onze facebookpagina.

Het voorstel kan niet op PvdA-steun rekenen

Komende week gaan we erover verder spreken in de raad, maar zoals het er nu uitziet – kunnen de plannen zeker niet rekenen op steun van de PvdA-fractie. Wij willen waken voor onnodige uitbreiding en alternatieven nader bespreken.

Meer lezen over de plannen en wat bewoners van de gebieden ervan vinden?

Ammar Selman

Ammar Selman

Portefeuilles: Duurzaamheid, Mobiliteit, Zorg & Welzijn, Wijken, Vastgoed, Sport & Accomodaties, Armoedebestrijding, Integratie, Hoofdlijnen  De achtergrond van Ammar Selman “Ik heb me in de afgelopen 4 jaar als gemeenteraadslid sterk gemaakt voor het wegwerken van taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen, toegankelijke zorg, goed functionerende sociale wijkteams en een Veilig Thuis. Voor nieuwkomers sta ik voor

Meer over Ammar Selman