Via persoonlijke begeleiding naar een echte baan

18 maart 2018

Bijna 8.000 bewoners van Nijmegen moeten op dit moment rondkomen van een bijstandsuitkering. Via een intensieve en persoonlijke begeleiding kunnen veel van hen aan werk geholpen worden. De PvdA wil hiervoor de komende jaren extra geld uittrekken.

De economie groeit en bloeit, ook in Nijmegen. In veel sectoren, zoals de zorg en de techniek, lukt het inmiddels niet meer om vacatures te vervullen. Toch telt Nijmegen nog bijna 8.000 bewoners met een bijstandsuitkering. Velen van hen willen dolgraag aan de slag. Met een persoonlijke, intensieve begeleiding is dat vaak ook mogelijk. In Amsterdam is het bijvoorbeeld op die manier gelukt om jongeren met een migratieachterstand aan het werk te helpen. Volgens wethouder Arjen Vliegenthart (SP) zijn er twee succesfactoren: motivatie en intensieve begeleiding.

Motivatie
Een belangrijke succesfactor bij re-integratie is zeker motivatie. Het heeft geen zin om mensen die niet willen werken te helpen bij het vinden van een baan, ook al zijn ze bijvoorbeeld hoogopgeleid. Andersom is het voor iedereen die gemotiveerd is mogelijk om een baan te vinden, ook al ben je in theorie minder ‘kansrijk’ door bijvoorbeeld een arbeidsbeperking. De PvdA pleit er dan ook voor om de ondersteuning bij het vinden van werk voorlopig uitsluitend te richten op gemotiveerde werkzoekenden.

Ondersteuning
Wie bereid is zich in te spannen, kan vervolgens rekenen op een intensieve persoonlijke begeleiding door de gemeente. Die begeleiding kan bestaan uit kortdurende trainingen, maar ook uit langdurige bijscholing. Vreemd genoeg ziet de Nijmeegse SP niets in re-integratie. De SP wil zelfs stoppen met de begeleiding van werkzoekenden. Het geld wil de SP besteden aan Melkertbanen nieuwe stijl. De SP wil 500 van dit soort ‘stadsbanen’ creëren. De overige 7.500 werkzoekenden worden vervolgens in de steek gelaten, ‘omdat begeleiding niets oplevert’.

Scholingsfonds
De PvdA kiest voor een ander beleid. Nu er in de zorg de komende jaren vele honderden vacatures zijn, is omscholing een succesvolle strategie om werk te vinden. Wie bereid is zich om te scholen, kan dit op kosten van de gemeente doen en met behoud van uitkering. De PvdA pleit dan ook voor een scholingsfonds voor werkzoekenden. Wie gemotiveerd is, kan aanspraak maken op volwaardige mbo- of hbo-opleidingen die zorgen voor een kansrijke positie op de arbeidsmarkt. Voor de intensieve begeleiding en het scholingsfonds wil de PvdA de komende tijd jaarlijks € 10 miljoen beschikbaar stellen. Met zo’n extra investering is het mogelijk om duizenden uitkeringsgerechtigden te helpen bij het vinden van een echte baan.

Ammar Selman en Charlotte Brand