Gemeente Nijmegen stelt compliment voor inclusieve sportverenigingen in

Door Ammar Selman op 14 oktober 2019

Eerder dit jaar werd de PvdA-motie ‘Inclusieve Sport’ bijna unaniem aangenomen in de raad. Met de motie riepen we op een motivatie in te stellen voor sportverenigingen die een diversiteits- en inclusiebeleid hanteren, uitdragen en naleven. Op deze manier willen we verenigingen op een positieve manier motiveren met als doel dat iedereen zich welkom voelt bij sportverenigingen en er veilig kan sporten.

Het ‘Compliment inclusieve sportvereniging’ zal begin 2020 voor het eerst worden toegekend. Jaarlijks komen er 3 sportverenigingen in aanmerking voor het compliment. Eén Nijmeegse sportvereniging wordt beloond met een bedrag van 3.000 euro, en twee andere Nijmeegse sportverenigingen ontvangen ieder 1.000 euro. Sportverenigingen kunnen zichzelf voordragen voor het compliment. Er is een reglement opgesteld op basis waarvan de jury de inzendingen kan beoordelen.

‘Mooi dat het college voortvarend aan het werk gegaan is hiermee’, vindt fractievoorzitter Ammar Selman. ‘Mijn motie was bedoeld om vanuit een positieve grondhouding de inclusiviteit in sport aan te zwengelen en vanuit daar verder te bouwen. Sport is immers van iedereen en moet dus ook voor iedereen toegankelijk zijn.’

 

Meer lezen?

 

Bronnen: PvdA fractie Motie PvdA – Inclusieve sport& RN7

Ammar Selman

Ammar Selman

Portefeuilles: Duurzaamheid, Mobiliteit, Zorg & Welzijn, Wijken, Vastgoed, Sport & Accomodaties, Armoedebestrijding, Integratie, Hoofdlijnen  De achtergrond van Ammar Selman “Ik heb me in de afgelopen 4 jaar als gemeenteraadslid sterk gemaakt voor het wegwerken van taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen, toegankelijke zorg, goed functionerende sociale wijkteams en een Veilig Thuis. Voor nieuwkomers sta ik voor

Meer over Ammar Selman